advertisements
Monday, 16/09/2019 - 06:52:55

Tiễn đưa ký giả Tú Gàn lần cuối

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
HOÀNG KIM BÁU đã nói: ......báo Xây Dựng do cha Thanh Lãng làm chủ nhiệm. SAI. Chủ nhiệm báo Xây Dựng là Cha NGUYỄN QUANG LÃM. Cha THANH LÃNG là Chủ tịch Trung Tâm Văn Bút VN.
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements