advertisements
Thursday, 27/08/2020 - 07:48:50

Nếu tôi là khách hàng?

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Đời xưa có chuyện ngụ ngôn: "cứu vật vật trả ơn, cứu người, người trả oán". Chú tiểu cứu đàn kiến, cứu người đuối nước nên thọ mệnh được kéo dài, chuyện đáng được người đời suy ngẫm.
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements