advertisements
Friday, 16/09/2022 - 04:02:43

Michelle Steel được Hội Súng NRA ủng hộ với hạng A
 

Trên trang mạng của Hiệp Hội Súng Hoa Kỳ (NRA Political Victory Fund) https://www.nrapvf.org/grades/California/ gần đây đã công bố danh sách ủng hộ hằng năm đối với các ứng cử viên đang tranh cử trong mùa bầu cử tháng 11 tới đây. Bà Michelle Steel - ứng cử viên Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 45- đã dành được điểm A trong danh sách này, và nhận dấu đỏ “NRA chuẩn thuận” (NRA Endorsed), đồng nghĩa với việc sẽ nhận được nhiều tiền tài trợ tranh cử từ NRA.

 

Trên trang mạng của mình, NRA định nghĩa một chính trị gia được xếp hạng A như sau: “Một nhà lập pháp không chỉ có thành tích bỏ phiếu xuất sắc về tất cả các chính sách quan trọng của NRA, mà còn là người đã nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy và bảo vệ Tu Chính Án Thứ Hai.”

Đối thủ của bà Michelle Steel là ứng cử viên Jay Chen được NRA xếp hạng F: “Kẻ thù thực sự của quyền sở hữu súng. Một ứng cử viên luôn luôn chống quyền sở hữu súng, người luôn phản đối quyền của chủ sở hữu súng và / hoặc tích cực lãnh đạo các nỗ lực lập pháp chống súng hoặc tài trợ cho luật chống súng”- vẫn theo định nghĩa của NRA.

Các ứng cử viên Dân Chủ khác trong Quận Cam là Katie Porter và Lou Correa cũng nhận được điểm F.

Không phải ứng cử viên Cộng Hòa nào cũng dành được xếp hạng A của NRA như bà Michelle Steel. Ứng cử viên vào chức vụ Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 39 Young Kim nhận được điểm A-; trong khi ứng cử viên Chris Gonzales của Địa Hạt 46 chỉ nhận được điểm AQ- “Một ứng cử viên ủng hộ súng có xếp hạng chỉ dựa trên câu trả lời đối với Bảng câu hỏi dành cho ứng viên của NRA-PVF, và là người không có hồ sơ biểu quyết về các vấn đề của Tu chính án Thứ Hai.”

Một trong những nguyên nhân giúp bà Michelle Steel nhận được điểm A trong bảng xếp hạng cùa NRA là vì bà đã bỏ phiếu chống lại Dự Luật Lưỡng Đảng An Toàn Súng HR 1808, được Hạ Viện thông qua vào ngày 29/07/2022. Có 5 vị Dân Biểu Cộng Hòa đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật này.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements