advertisements
Friday, 20/08/2021 - 06:46:01

Xe chở công nhân Trung Hoa bị đánh bom tại Pakistan

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
無 我 Phạm Khắc Hàm đã nói: Tập Cận Bình muốn bao trùm thế giới. Chính sách quốc gia “Một vành đai, một con đường” của quốc gia này không sai đối với một siêu cường như Trung Quốc. *** Nhưng trước cách làm theo kiểu “sói chiến” của Trung Quốc, người dân địa phương rất phẫn nộ. *** Nếu người dân địa phương tham gia vào công việc xây dựng của họ, sẽ không có gì xảy ra. 習 近 平 要 擁 抱 世 界 。國 家 的 “ 一 帶 一 路 ” 國 策 對 於 中 國 這 樣 的 超 級 大 國 來 說 並 沒 有 錯 . *** 但 在 中 國 的 “ 戰 狼 ” 式 之 前 , 當 地 人 非 常 憤 怒。 *** 如 果 當 地 人 參 與 他 們 的 建 設 工 作 , 什 麼 都 不 會 發 生。 Xi Jinping veut embrasser le monde dans ses bras. La politique nationale du pays « Une ceinture, une route » n'est pas erronée pour une superpuissance comme la Chine. *** Mais devant le style de la « guerre des loups » des Chinois, les habitants sont très en colère. *** Si la population locale participe à leurs travaux de construction, rien ne se passerait.
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements