advertisements
Friday, 11/09/2020 - 06:49:26

Thêm một nước Ả Rập công nhận Israel

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Thủ tướng Netanyahu có thái độ ứng rắn, nghĩ thấy cũng phải, vì nếu không, Israel nhỏ bé sẽ bị tràn ngập trong bể đại dương Ả Rập. Tg Thống Trump đã làm được một việc tốt khi làm môi giới giữa Israel với một số nước Ả Rập. Nếu tiến xa được thêm nữa thì có cơ may dập tắt được ngọn lửa chiến tranh ở Trung Đông.
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements