advertisements
Thursday, 17/10/2019 - 05:36:40

Sài Gòn, Hà Nội mãi mãi là văn hóa kẻ chợ

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Đứng về phương diện TRIẾT HỌC MÀ NÓI, tất cả mọi thứ trong đời đều tuân theo LUẬT BIẾN THIÊN CỦA Tạo Hóa là THÀNH TRỤ HOẠI KHÔNG. Văn Minh Kẻ Chợ là hiện trạng trong giai đoạn hỗn loạn, rồi đây sẽ dần dần TAN BIẾN để xuất hiện một nền VĂN MINH ĐÔ THỊ. ---Khi nào ? ---Ông hỏi tôi thì TÔI BIẾT HỎI AI ? Chỉ biết là theo Triết học thì theo LẼ TRỜI LÀ PHẢI NHƯ VẬY
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements