advertisements
Monday, 02/11/2020 - 08:06:15

Phòng Biện Lý Quận Cam quyết tâm bảo vệ quyền bỏ phiếu của người dân


Người dân tham gia bỏ phiếu tại sân vận động The Forum, Los Angeles ngày 2 tháng 11, 2020. (Frederic J. Brown/ AFP via Getty Images)

 

 

SANTA ANA - Trong một thông điệp gởi đi ngày thứ Hai, Phòng Biện Lý Orange County (District Attorney’s Office) đã thông báo rằng cơ quan chuyên truy tố tội phạm này sẽ tiếp tục quyết tâm bảo vệ sự tôn nghiêm, chính đáng của cuộc Tổng Tuyển Cử 2020. Thứ Ba là ngày cuối cùng cử tri có thể bỏ phiếu tại phòng phiếu hoặc qua bưu điện.

Phòng Biện Lý cho biết 13 công tố viên và 25 điều tra viên sẽ làm việc với các cơ quan liên bang cũng như tiểu bang gồm FBI, Bộ Nội An, Bộ Tư Pháp California, và Bộ Nội Vụ California, cũng như Phòng Ghi Danh Cử Trị tại Quận Cam để bảo về quyền bỏ phiếu của tất cả các cử tri.

Lực lượng bảo vệ cử tri này sẽ làm việc suốt 24 giờ / 7 ngày để giải quyết những vấn đề rắc rối liên quan đến bầu cử tại Quận Cam.

“Lá phiếu là tiếng nói của quí vị,” Chánh Phòng Biện Lý Todd Spitzer khẳng định trong thư thông báo. “Quyền năng của một lá phiếu không thể nào xem thường, và chúng tôi trong vai trò công tố viên có nhiệm vụ bảo vệ tất cả các lá phiếu, và tất cả tiếng nói đều được đếm và tôn trọng.”

Phòng Biện Lý cung cấp số điện thoại sau đây, để người dân có thể gọi trong trường hợp có chuyện bất thường liên quan đến bầu cử, 714-501-4593.

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Các tin khác
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements