advertisements
Monday, 15/02/2021 - 06:47:51

PHÂN ƯU ÔNG LÊ TRỌNG LOAN

Từ khóa tìm kiếm:
PHÂN ƯU ÔNG LÊ TRỌNG LOAN
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Lê Trọng Tâm - tamanlttmtk@gmail.com đã nói: XIn bổ sung chương trình tang lễ, kính cám ơn Quý Bác. CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ Thứ Năm ngày 18 tháng 2 năm 2021 (Thursday February 18, 2021) 11g00 sáng -- Bạch Phật Khai Kinh - Nhập Liệm - Kỳ Siêu - Tiến Linh - Thành Phục (Prayer Service) 1g00 - 5g00 chiều -- Thăm Viếng (Visitation & Viewing) 3g00 - 4g00 -- Lễ Cầu Siêu (Prayer Service) Thứ Sáu ngày 19 tháng 2 năm 2021 (Friday February 19, 2021) 10g00 sáng -- Lễ Cầu Siêu - Tiến Linh - Thuyết Linh (Prayer Service) 11g15 - 12g00 -- Hiếu Niệm, Cảm Tưởng và Cảm Tạ (Eulogy, Speeches & Expressing Gratitude) 12g00 - 12g15 -- Lễ Di Quan (Prayer Service) 12g45 - 1g00 chiều -- Lễ Hỏa Táng (Cremation Service)
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements