advertisements
Monday, 05/04/2021 - 07:07:32

Nhật và Đức tổ chức hội nghị 2 + 2 chống Trung Cộng

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: TẦU bây giờ MẠNH QUÁ rồi, về đủ mọi mặt, từ Khoa Học, Kỹ Thuật tới kỹ nghệ QUỐC PHÒNG, đóng chiến hạm NHANH KHÔNG TƯỞNG, nên Mỹ phải lập BỘ TỨ mới ĐƯƠNG CỰ nổi. Mổi nước trong Bộ Tứ có thế mạnh riêng: Nhật thì về Khoa Học, Kỹ Thuật, Ấn Độ thì về Dân Số ngang ngửa với Tầu..
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements