advertisements
Monday, 07/03/2022 - 07:50:08

Nga đặt điều kiện ngưng chiến mà Ukraine không thể chấp nhận

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements