advertisements
Tuesday, 22/09/2020 - 05:13:01

Mua rắn hổ mang từ Cam Bốt về Việt Nam để bán

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Rắn hổ mang chúa đang bị tuyệt chủng ? (1) bị săn bắt quá độ nên được đưa vào sách đỏ; (2) bị loại này cắn thì dễ chết quá; (3) người với rắn không sống hòa hợp với nhau được, vậy phải làm sao ta ?...ta làm sao phải ?... Khó nghĩ quá ta....ta nghĩ quá khó...
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements