advertisements
Thursday, 14/04/2022 - 07:18:40

Đảng viên Đảng Dân chủ Ăn mừng việc Bổ nhiệm Thẩm phán Ketanji Brown Jackson vào vị trí trong Tòa án Tối cao Hoa Kỳ và sự Đa dạng chưa từng có củaChính quyền Biden-Harris

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements