advertisements
Friday, 28/05/2021 - 04:04:00

Đại Sứ Bỉ tại Nam Hàn bị bãi nhiệm sau tai tiếng của vợ

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
無 我 Phạm Khắc Hàm đã nói: Bà Đại Sứ tát nhân viên bán hàng, chỉ trở thành lớn chuyện chỉ vì đó là bà ĐẠI SỨ, 大 使 扇 了 售 貨 員 的 耳 光 , 結 果 卻 成 了 一 件 大 事 , 因 為 這 是 夫 人 La femme de l'ambassadeur a gilflé la vendeuse, l'affaire ne devient une grande chose parce qu'elle est la femme de L'AMBASSADEUR Bà này gốc Tầu nên hành xữ như một người Tầu, vừa HÁCH DỊCH vừa ăn nói HỖN HÀO. 這 個 女 人 是 中 國 人 , 所 以 她 的 行 為 就 像 一 個 中 國 人 ,專 橫 同 時 常 說 極 幣 害 。(既 傲 慢 又 錯 誤) Comme elle est une Chinoise, elle se comporte une Chinoise, à la fois autoritare et grossière Người Việt đã biết họ từ hơn ngàn năm nay. 越 南 人 民 已 經 認 識 他 們 一 千 多 年 了 Les Vietnamiens connaissent le comportement des Chinois depuis mille ans déjàs
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements