advertisements
Thursday, 23/04/2020 - 07:33:29

Chuyện một người tù cải tạo

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Các tin khác
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Vô Ngã Ông họ chu đa tài, vừa là võ sư, nhạc sĩ, ca sĩ, kể chuyện Đồ Long như chính mình là tác giả vậy, bây giờ chỉ còn việc ĐÁ VĂNG con cô vít mười chín ra khỏi nước Mỹ... Hy vọng ông sống khỏe tại nước Mỹ dân chủ này, bù lại những ngày phải ĂN CÁM HEO...
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements