advertisements
Thursday, 01/04/2021 - 09:08:43

"Where are you from?"

Từ khóa tìm kiếm:
Where are you from?
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Nhiều người Việt ở Mỹ CHỐNG CỘNG một cách HĂNG SAY, có biết đâu là Đảng Cộng Sản Việt như CON ỐC RỖNG RUỘT, chỉ còn CÁI VỎ mà thôi. ---Nói như thế nghĩa là gì ?????? ---Nghĩa là chủ nghĩa CỘNG SẢN đã PHÁ SẢN. Ai nấy đã biết chủ nghĩa Cộng Sản chỉ là KHÔNG TƯỞNG !!!!!!!!!!!! ---Vậy sao "đảng ta" vẫn còn TỒN TẠI ???? ---Chỉ vì LỢI ÍCH cá nhân, được ĂN TRÊN NGỒI TRỐC !!!!! ---Vậy "đảng ta" LÀM SAO mà tồn tại ???????? ---Về CHỦ THUYẾT thì đưa ra CHIÊU BÀI: tư tưởng Hồ Chí Minh, về mặt CHÍNH TRỊ thì NẮM VỮNG chính quyền bằng cách ĐỘC TÀI; ai giỏi thì CHIÊU DỤ vào Đảng. ---Vậy làm sao cho Đảng TAN RÃ ?????? ---Sẽ CÓ LÚC, theo lẽ "thảnh, trụ, hoại, không" !!!!!!!!!!!!!!
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Nhiều người Việt ở Mỹ CHỐNG CỘNG một cách HĂNG SAY, có biết đâu là Đảng Cộng Sản Việt như CON ỐC RỖNG RUỘT, chỉ còn CÁI VỎ mà thôi. ---Nói như thế nghĩa là gì ?????? ---Nghĩa là chủ nghĩa CỘNG SẢN đã PHÁ SẢN. Ai nấy đã biết chủ nghĩa Cộng Sản chỉ là KHÔNG TƯỞNG !!!!!!!!!!!! ---Vậy sao "đảng ta" vẫn còn TỒN TẠI ???? ---Chỉ vì LỢI ÍCH cá nhân, được ĂN TRÊN NGỒI TRỐC !!!!! ---Vậy "đảng ta" LÀM SAO mà tồn tại ???????? ---Về CHỦ THUYẾT thì đưa ra CHIÊU BÀI: tư tưởng Hồ Chí Minh, về mặt CHÍNH TRỊ thì NẮM VỮNG chính quyền bằng cách ĐỘC TÀI; ai giỏi thì CHIÊU DỤ vào Đảng. ---Vậy làm sao cho Đảng TAN RÃ ?????? ---Sẽ CÓ LÚC, theo lẽ "thảnh, trụ, hoại, không" !!!!!!!!!!!!!!
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Nhiều người Việt ở Mỹ CHỐNG CỘNG một cách HĂNG SAY, có biết đâu là Đảng Cộng Sản Việt như CON ỐC RỖNG RUỘT, chỉ còn CÁI VỎ mà thôi. ---Nói như thế nghĩa là gì ?????? ---Nghĩa là chủ nghĩa CỘNG SẢN đã PHÁ SẢN. Ai nấy đã biết chủ nghĩa Cộng Sản chỉ là KHÔNG TƯỞNG !!!!!!!!!!!! ---Vậy sao "đảng ta" vẫn còn TỒN TẠI ???? ---Chỉ vì LỢI ÍCH cá nhân, được ĂN TRÊN NGỒI TRỐC !!!!! ---Vậy "đảng ta" LÀM SAO mà tồn tại ???????? ---Về CHỦ THUYẾT thì đưa ra CHIÊU BÀI: tư tưởng Hồ Chí Minh, về mặt CHÍNH TRỊ thì NẮM VỮNG chính quyền bằng cách ĐỘC TÀI; ai giỏi thì CHIÊU DỤ vào Đảng. ---Vậy làm sao cho Đảng TAN RÃ ?????? ---Sẽ CÓ LÚC, theo lẽ "thảnh, trụ, hoại, không" !!!!!!!!!!!!!!
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements