Wednesday, 03/04/2013 - 10:24:00

TÔN GIÁO NÀO TỐT NHẤT

Bài học “Bán nghèo.cơm” – Chúa không biết làm toán

Ngày xưa, có một vị Tỳ- kheo mù muốn vá y, nhưng xỏ kim hoài không được. Đức Phật đi ngang thấy hỏi, rồi ngồi xuống xỏ kim dùm cho Ngài. Các vị Tỳ-kheo khác thấy chuyện xỏ kim nhỏ nhặt mà đức Thế -Tôn còn làm để bòn từng chút phước, nên không ai dám xem thường. Ta giúp người việc gì thì giúp bất luận việc lớn nhỏ. Tu thân-tâm không phải chỉ làm những việc quan trọng, to tác mà việc nhỏ nhặt chúng ta thấy ai cần cũng sẵn sàng giúp đỡ. Giúp cho người khỏi khó khổ, đó là bố thí.Chúng ta bố thí trong mọi phương tiện.

Ngày xưa, có một cô gái mồ côi ăn xin ngoài chợ, cô nghe nói rằm tháng bảy cúng dường Tam bảo có phước lắm, cô tự nghĩ làm sao mình tạo phước để khỏi nghèo khổ nữa. Hôm đó xin được có hai xu, cô muốn cúng cái gì mà chư tăng trong chùa đều hưởng được hết. Nghĩ vậy cô mua hai xu muối, đem vô chùa năng nĩ vị nấu cơm:”con xin được có hai xu để mua muối, xin được cúng hết chư tăng trong chùa, mong người giúp cho”. Vị ấy liền bỏ nắm muối của cô vào nồi canh to, thế là chư tăng đều được hưởng đầy đủ. Lần lần lớn khôn, cô vẫn lang thang ngoài chợ, có một hôm vị quan đi ngang thấy cô tội nghiệp nên mang về nuôi. Được vài năm, cho ăn mặc dạy dỗ đàng hoàng, khi cô mười tám tuổi, cô xinh đẹp dịu dàng, ông bèn dẫn đến trình nhà vua. Vua gọi Thái tử đến, vừa thấy cô Thái tử đẹp lòng ngay. Cô được Đông cung Thái tử cưới làm vợ. Thời gian sau nhà vua băng hà, Thái tử lên ngôi vua và cô bé trở thành Hoàng Hậu. Khi làm Hoàng Hậu cô cứ nghĩ, không biết mình đã làm phước gì được thế này. Chừng ấy mới nhớ chắc cho việc cúng muối năm xưa mà ra. Một hôm Hoàng Hậu sắm đủ thứ vật dụng sang trọng mang đến ngôi chùa ngày xưa. Nhưng lúc trước chỉ với hai xu muối của cô bé ăn xin, mà thầy trụ trì nói bữa nay có đại thí chủ đến cúng dường, bảo chư tăng đánh chuông trống đón. Bây giờ Hoàng Hậu đến mà lại không nghe tiếng chuông trống.

Lấy làm lạ, Hoàng Hậu hỏi. Thầy Trụ trì nói: “Ngày xưa con cúng hai đồng xu rất quý vì đó là mạng sống của con. Muốn cúng chùa con phải nhịn đói, nên hai xu ấy lớn vô cùng. Ngày nay con là Hoàng Hậu, của cải đầy xe nhưng đó là của dân chớ đâu phải của con. Lấy của người làm phước cho mình thì đâu có gì quan trọng”. Nghe vậy Hoàng Hậu giật mình, thức tỉnh. Qua câu chuyện trên chúng ta thấy không phải cúng nhiều tiền, nhiều của mới có phước mà một vật nhỏ nhoi nhưng với tâm rộng lớn, hy sinh tánh mạng của mình, phước ấy mới lớn. Thế nên chúng ta đừng đợi có tiền nhiều cúng chùa mới có phước. Mà chính lòng thành tâm tốt, dù ít dù nhiều cũng đều có phước lớn.

Ngày xưa có ngưới đàn bà góa nghèo, chỉ bỏ vào thùng tiền dâng cúng cho đền thờ hai đồng tiền kẽm, nhưng Chúa Giêsu đã khen bà là người dâng cúng nhiều nhất, vì gia tài của bà chỉ có chừng ấy. Cái thâm thúy nhất nơi hành động của người đàn bà góa nghèo chính là bà biết phó thác cuộc sống hôm nay và ngày mai của mình cho Thiên Chúa duy nhất của bà. Bà lão nghèo dâng hết những gì mình có mà không khoe khoan, không đánh trống rung chuông báo cho mọi người biết công việc bác ái của mình làm. Hạt lúa gieo xuống đất âm thầm đâm chồi nảy lộc không khoe khoan, không xúng xính, nhưng đã nuôi sống con người bằng những hạt lúa no tròn, đó là thành quả của sự hũy mình ra không.

Bài học “Bán nghèo.cơm” của con là lúc khó khổ, con đếm từng đồng cent cuối cùng in những lời lành của Phật Thich Ca va Chúa Giêsu phát đến tay cho mọi người, mong con và mọi người cùng nhau tạo được một tài sản không bao giờ mất, là tài sản từ trong nội tâm mình gây dựng và do giúp đỡ người mà được. Ngày nay con đã trở thành một nhà buôn bán Yến Sào, không mong có được ngôi vị Hoàng Hậu, nhưng con đã mang về được cho Ba món ăn của Vua và Hoàng Hậu. Ngai Vàng không thể đổi lấy một ngày sống của Ba.

Con xin cảm ơn bài giảng của Cha Tuyên "Chúa không biết làm toán" -nhà thờ Tam Biên-Chủ Nhật 11/11/12

Xin động viên, nhắc nhở để con tiếp tục làm nghề in những bài học “Bán nghèo.cơm” này và cho con xin những Bài học vượt khó khổ của Quý Bác,anh chị em.

Diệu Tiên 714 724 9550 - Email: baihocbanngheo.com@gmail.com

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp