advertisements
Saturday, 09/02/2019 - 08:55:16

Sau cơn mưa, Diễn Hành Tết bừng lên rầm rộ, sống động

Một cơn mưa lớn và lạnh đã rơi xuống khu phố Little Saigon tại Westminster, Nam California vào sáng thứ Bảy, 9 tháng Hai. Thế nhưng mưa đã tạnh khi chương trình Diễn Hành Tết Kỷ Hợi bắt đầu sau 9 giờ 30 sáng. Cuộc vui với hàng chục xe diễn hành, nhiều viên chức tham gia và cả ngàn người đứng ở hai bên đại lộ Bolsa đã kéo dài đến sau 12 giờ trưa. Sau đây là một số hình ảnh do ký giả Thanh Phong ghi nhận.


Ban giám khảo chấm thi xe hoa. (Thanh Phong/Vien Dong)


Cắt băng khai mac. (Thanh Phong/Vien Dong)


Hàng chục ngàn viên pháo đang được chuẩn bị để đốt nổ tưng bừng khi cuộc diễn hành được bắt đầu. (Thanh Phong/Vien Dong)


(Thanh Phong/Vien Dong)


(Thanh Phong/Vien Dong)


(Thanh Phong/Vien Dong)


(Thanh Phong/Vien Dong)


(Thanh Phong/Vien Dong)


(Thanh Phong/Vien Dong)


(Thanh Phong/Vien Dong)


(Thanh Phong/Vien Dong)


(Thanh Phong/Vien Dong)

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements