Thursday, 07/04/2016 - 09:48:51

Những tấm bảng "For Sale" được pháp luật bảo vệ

 

Trời đổ mưa ở California, và những bông hoa muôn màu chẳng bao lâu xuất hiện khắp nơi. Nhưng đó không phải là tất cả những gì sẽ mọc lên. Chúng ta đang ở trong khoảng thời gian trong năm khi có những tấm bảng hiệu địa ốc, để bán, cho thuê, mở cửa cho khách vào xem nhà (for sale, for rent, open house), dường như mọc lên trong mỗi khu phố trên khắp tiểu bang California này.

Mọi người đều yêu hoa; nhưng không phải ai cũng đều thích những những tấm bảng quảng cáo ấy. Trong bài hôm nay, chúng ta chú ý vào các tấm bảng hiệu dựng lên trên tài sản tư nhân tư nhân. Các tòa án liên bang đã cho rằng việc sử dụng các bảng hiệu là được bảo vệ bởi Đệ Nhất Tu Chính Án của Hiến Pháp. Các tòa cũng đã phán quyết rằng các cấp chính quyền địa phương có quyền kiểm soát các bảng hiệu cho cả mục đích thẩm mỹ lẫn những lý do an toàn.

Đặc biệt quan trọng là một vài phán quyết nói rằng các quy định của chính phủ về các bảng hiệu phải có nội dung trung lập. Chẳng hạn, một thành phố có thể không được phép thông qua một sắc lệnh cấm những bảng hiệu “For Sale'”.

Bộ Luật Dân Sự California (phần 712 & 713) đề cập cụ thể đến những đề tài của các bảng hiệu địa ốc. Bộ luật này quy định rằng chủ nhân hoặc đại lý của họ có thể hiển thị trên tài sản của sở hữu chủ, hoặc trên tài sản của một người nào khác đồng ý, những bảng hiệu địa ốc nào (1) “đặt ở chỗ hợp lý, mà công chúng dễ nhìn thấy...”, (2) “có kích thước và thiết kế hợp lý “, và (3) “không gây ảnh hưởng xấu đến an toàn công cộng, bao gồm cả an toàn giao thông...”.

Thành phố và / hoặc quận hạt địa phương có thể ấn định các tiêu chuẩn về tính cách hợp lý. Thế nhưng, trong những trường hợp cực đoan, tiêu chuẩn ấy có thể được xem xét lại.

Các dấu hiệu đó có thể quảng cáo (1) cho biết tài sản ấy là để bán hoặc cho thuê, do chủ nhân hoặc đại lý của chủ nhân, (2) những chỉ dẫn cho người ta tìm đến tài sản, (3) cho danh tánh của chủ nhân hoặc của đại lý, và (4) cho địa chỉ và số điện thoại của chủ nhân hoặc đại lý.

Bộ luật ày cũng nói rõ rằng những quyền bảng hiệu này của những người bán và chủ đất có thể không bị giới hạn nghiêm ngặt hơn bởi các tổ chức tư nhân, chẳng hạn như một hiệp hội các chủ nhà (HOA). Điều đó có nghĩa là, nếu một bảng hiệu được một điều lệnh của một thành phố và / hoặc của một quận coi là có kích thước và thiết kế hợp lý, thì một hiệp hội HOA không thể áp dụng một quy định nghiêm ngặt như thế. Chẳng hạn, nếu một điều lệnh thành phố nói rằng bảng hiệu để bán có thể có diện tích 24"x 18", sau đó một HOA trong thành phố ấy mà không thể có một nguyên định nói rằng bảng dấu hiệu ấy không thể vượt quá 12" x 9".
Một điều bất ngờ của điều khoản vừa mới được đề cập là một HOA có thể áp dụng những biện pháp hạn chế về một vấn đề cụ thể, nếu điều lệnh thành phố không nói gì về vấn đề đó. Chẳng hạn, giả sử rằng quy định của thành phố về bảng hiệu không đề cập tới vấn đề phối màu. Sau đó, sẽ chuyện ổn thôi nếu HOA áp dụng một quy tắc đòi hỏi tất cả các bảng hiệu “Để Bán” trong khu xây nhà phải sử dụng một lối phố sắc nào đó. Nếu điều lệnh đó đã lối ngôn từ nói rằng bất kỳ cách phối sắc nào cũng đều có thể chấp nhận được, thì HOA không thể áp dụng một quy tắc như vậy.

Điều quan trọng là cần lưu ý rằng các thông số kỹ thuật trên đây đều được áp dụng cho các bảng hiệu trên tài sản của sở hữu chủ, hoặc trên tài sản của một người khác đã đồng ý. Không có thông số nào được áp áp dụng cho việc đặt những tấm bảng hiệu trên một lới đi băng qua đất tư nhân hoặc đất công cộng. Và đó là nơi mà vấn đề về những tấm biển hướng dẫn tới chỗ open house (mở cửa cho khách vào xem nhà).

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp