Saturday, 24/09/2016 - 08:35:20

Lễ húy nhật Đức Trần Hưng Đạo

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Vào lúc 11 giờ trưa thứ Bảy, ngày 24 tháng 9, 2016 Hội Đồng Quản Trị Đền Đức Thánh Trần Hưng Đạo đã tổ chức lễ húy nhật của vị đại anh hùng dân tộc tại trước tượng đài của Ngài ở địa chỉ 9078 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683.

Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm do HQ Trung Úy Đinh Quang Truật điều hợp, ông Phan Tấn Ngưu, thành viên Hội Đồng Quản Trị giới thiệu thân hào nhân sĩ, các vị dân cử hiện diện gồm có những người như: Linh mục Nguyên Thanh, nguyên Tuyên Úy Công Giáo binh chủng TQLC; Dược sĩ Nguyễn Đình Thức (đại diện NS Janet Nguyễn); Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Diana Carey; BS Võ Đình Hữu (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Hoa Kỳ); Nghị viên Bùi Thế Phát (Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali); cựu Đại Tá Hồ Sĩ Khải và phu nhân; niên trưởng Nguyễn Văn Ức (Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ VNCH); niên trưởng Trần Quan An (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Tập Thể Chiến Sĩ), LS. Nguyễn Xuân Nghĩa (Chủ Tịch Hội Đền Hùng Hải Ngoại); chiến hữu Shu A Cầu (Tổng Hội Trưởng Võ Bị); chiến hữu Nguyễn Phục Hưng (Đại diện Liên Hội Cựu Chiến Sĩ); chiến hữu Lê Đình Sáu (Chủ Tịch Hội Người Việt QG); chiến hữu Đinh Quang Truật (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát CĐNVQG Nam Cali); niên trưởng Nguyễn Văn Cừ ( Chủ Tịch HĐ Giám Sát Cộng Đồng NV Los Angeles), bà Nguyễn Xuân Mai (phu nhân niên trưởng Trần Quan An, Hội Trưởng Bạc Liêu); quý vị trong Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng và một số các ứng cử viên như ông Tạ Trung, Thu Hà Nguyễn, Dr Kimberly Hồ.
Tiếp theo, chiến hữu Trần Vệ, người điều hợp chương trình mời quý vị trong Hội Đồng Quản Trị Đền Đức Thánh Trần lên niệm hương. Sau khi dâng hương trước bàn thờ Đức Thánh Trần, niên trưởng Phan Kỳ Nhơn chắp tay khấn vái, “Trong giai đoạn hiện tại, đất nước Việt Nam chúng con sắp rơi vào tay Tàu Cộng, xin anh linh Ngài dẫn dắt, độ trì cho con dân Việt Nam trong nước đủ sức, đủ lực, đủ can đảm để đương đầu với bạo quyền cộng sản để giữ gìn giang sơn bờ cõi mà tiền nhân, trong đó có Ngài đã xây dựng và để lại cho con cháu mai sau.


Tượng Đức Trần Hưng Đạo đứng uy nghi trên đại lộ Bolsa trong khu Hanoi Plaza, tay chỉ về hướng Bắc. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

“Thưa anh linh Ngài, đối với dân tộc VN trôi giạt khắp thế giới, xin Ngài dẫn dắt và độ trì cho họ có trách nhiệm với dân tộc và đất nước; Không thể để tình trạng thế này mãi. Cầu xin Ngài soi rọi cho tất cả mọi người để diệt trừ những cá biết riêng tư, một lòng đoàn kết như gương của Ngài đã làm trước đây. Một lần nữa, chúng con xin dâng lên Ngài và xin Ngài chứng giám.”

Sau lời khấn, ông Phan Kỳ Nhơn nói, “Hôm nay là húy nhật Đức Thánh Trần và cũng là hai năm chúng ta thượng tượng Ngài trên đại lộ Bolsa. Đây là việc làm mà chúng tôi, một trong những thanh viên sáng lập, là thành viên Hội Đồng Quản Trị hiện tại. Chúng tôi thấy rằng việc thượng tượng của một vị anh hùng dân tộc đứng hàng thứ 10 trên thế giới là điều hết sức cần thiết, và điều này, trước mắt cho người dân Hoa Kỳ thấy được hình ảnh một vị anh hùng dân tộc Việt Nam.

“Điều thứ hai, cho những người có mang dòng máu Việt Nam tự hào về tiền nhân của mình vì có Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Mục tiêu thứ hai mà chúng tôi dựng tượng Ngài lên đây, để hằng ngày những người qua lại, đặc biệt người Việt Nam qua lại tại đây nhìn thấy dung nhan Ngài, nhìn thấy công đức Ngài và những chiến công của Ngài để hồi tưởng những việc đó và tự vấn lương tâm xem chúng ta đã làm gì cho dân tộc và đất nước trong giai đoạn đất nước đang mất dần vào tay Tàu Cộng. Đó là điều hết sức cần thiết, ngày ngày Ngài nhắc nhở chuyện đó.

                          Hội Đồng Quản Trị dâng hương và khấn nguyện. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

“Điểm thứ ba, tượng Ngài ngự trị trên đường Bolsa là một điểm chiến lược. Chiến lược vì sao, sau lưng Ngài là Hà Nội Plaza, tiêu biểu cho Hà Nội tại VN, mà Ngài đứng tại Hà Nội tay Ngài chỉ thẳng về hướng Bắc là nhắc nhở con dân phải có thái độ giữ nước, và cương quyết không để rơi vào tay giặc Tàu như Ngài đã làm cách nay 700 năm về trước.

“Với những ý nghĩa đó mà chúng tôi ban sáng lập cũng như Hội Đồng Quản Trị chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, mọi đánh phá để chúng tôi thực hiện, và chúng tôi nghĩ rằng, tượng Ngài ngự trị ở đây. Đền thờ của Ngài sau lưng tượng của Ngài sẽ tồn tại mãi mãi cho thế hệ thứ hai, thứ ba của con cháu chúng ta. Đó là điều hãnh diện và điểm sáng cho mọi người noi theo trong cuộc đấu tranh hiện tại.”

                                                              Lễ húy nhật Đức Trần Hưng Đạo
Các thân hào nhân sĩ và đồng hương dự lễ húy nhật Đức Trần Hưng Đạo trước tượng đài của Ngài trên phố Bolsa vào lúc 11 giờ trưa thứ Bảy. Niên trưởng Phan Kỳ Nhơn nói, “Ngài ngự trị trên đường Bolsa là một điểm chiến lược. Vì sau lưng Ngài là Hà Nội Plaza, tiêu biểu cho Hà Nội tại VN, mà Ngài đứng tại Hà Nội tay Ngài chỉ thẳng về hướng Bắc là nhắc nhở con dân phải có thái độ giữ nước, và cương quyết không để rơi vào tay giặc Tàu.” (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau đó, Thị Trưởng Tạ Đức Trí và một số dân cử phát biểu, ca ngợi công đức của Đức Thánh Trần Hưng Đạo.
Sau buổi lễ, mọi người được mời vào Đền Đức Thánh Trần thọ lộc của Ngài.

Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ và Tượng Đức Trần Hưng Đạo gồm các ông : Phan Kỳ Nhơn, Trần Vệ, Phan Tấn Ngưu, Lê Quang Dật, Trần Quan An, Hứa Trung Lập và Du Miên.
Cần liên lạc xin gọi (714) 854-4584 hay email: info@tranhungdao.org.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp