Friday, 20/07/2018 - 10:45:24

Không nên rút tiền từ 401(k) để đặt cọc mua nhà


Chỉ lấy tiền từ trương mục hưu trí nếu không còn cách nào khác để đặt cọc tiền mua nhà.

Nhiều người thuộc thế hệ Thiên Niên Kỷ đang phải vất vả xoay xở tiền bạc để mua nhà.
Những người thuộc thế hệ trẻ hơn này đang cho thấy một cách thức nguy hiểm về tài chánh, khi cần trả tiền đặt cọc (down) để mua nhà.

Trong thế hệ trẻ này, cứ 3 người thì có chừng 1 người (tức 29 phần trăm) nói rằng họ đành phải lấy tiền từ chương trình tiết kiệm 401(k) hoặc chương trình hưu trí IRA, hay là mượn tiền từ các trương mục hưu trí của họ. Đây là một động thái mà các chuyên gia tài chánh nói là có thể gây hại cho sự tương lai tài chánh của người mua nhà, theo một cuộc khảo sát mới do ngân hàng Bank of the West.

Trước đây Thế Hệ Thiên Niên Kỷ đã có thái độ thận trọng, tránh mạo hiểm vào thị trường chứng khoán không thể đoán trước. Nay thế hệ này xem địa ốc là nền tảng trong kế hoạch đầu tư cho tương lai của họ. Cứ 10 người thì có gần 6 người (tức 56 phần trăm) nêu ra việc làm chủ nhà là yếu tố phổ thông nhất để đạt Ước Mơ Mỹ.

“Nghiên Cứu Thiên Niên Kỷ Năm 2018” của ngân hàng này, được công bố vào ngày thứ Năm, cho biết như trên. Đứng hạng thứ nhì với tỷ lệ 51 phần trăm là việc không mắc nợ. Còn việc nghỉ hưu thoải mái được xếp hạng thứ ba với 49 phần trăm.

Tuy nhiên, chuyện họ đổ xô vào thị trường gia cư (42 phần trăm cho biết họ là chủ nhà) và quyết định vay nợ để mua nhà (mortgage) và rút tiền từ những trương mục dành cho hưu trí, đều là “gây lo ngại,” vì điều đó có thể gây nguy hại cho những mục tiêu tài chánh khác, theo nhận xét của ông Ryan Bailey, trưởng nhóm ngân hàng dành cho tiểu thương tại Bank of the West.

Ông Bailey nói với báo USA Today, “Việc rút tiền từ kế hoạch 401(k) để mua một ngôi nhà nên là một việc bất đắc dĩ. Những người mua nhà thuộc thế hệ Thiên Niên Kỷ nên dùng những cách lựa chọn tài trợ khác trước đã.”

Nếu một người Thiên Niên Kỷ không lựa chọn rút tiền tiết kiệm hưu trí, ông Bailey đề nghị họ vay một khoản tiền. Một khoản vay phải được trả lại cho trương mục của bạn với lãi suất, và không dẫn đến một hình phạt thuế, theo các quy định của IRS nói rõ. Và mặc dù tiền được rút ra cho khoản vay 401(k) sẽ không thể tăng thêm trong trương mục hưu trí của bạn, đó vẫn là một cách lựa chọn tốt hơn so với việc rút tiền từ 401(k), dẫn tới thuế thu nhập liên bang và tiểu bang và một khoản 10 phần trăm hình phạt vì rút tiền sớm.

Cuộc khảo sát đó gợi ý rằng những người Thiên Niên Kỷ - 40 phần trăm nghĩ rằng việc làm chủ một ngôi nhà là một khoản “đầu tư tài chánh tốt” - đang đổ xô vào những quyết định mua nhà, và có thể không đặt những câu hỏi đúng trước khi làm điều mạo hiểm ấy.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp