Wednesday, 11/10/2017 - 09:23:20

Vườn nho

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Người Việt Nam làm ruộng chứ không làm vườn nho, cho nên không có kinh nghiệm về việc săn sóc một vườn nho. Tuy nhiên trong những năm gần đây, việc trồng nho đã du nhập vào đất Ninh Thuận nơi có đất thịt và đất cát, vừa giúp cho việc thoát nước, vừa tránh cho cây không bị ngã trước nắng, và gió và được phát triển.

Đối với người Do Thái thì vườn nho là một hình ảnh rất quen thuộc. Dụ ngôn một ông chủ có một vườn nho, và cách thức ông sửa soạn vườn nho của ông trong bài Phúc Âm của Chúa Nhật tuần này, là một câu chuyện canh tác và trồng cấy nghe rất quen tai đối với những ngươi Do Thái đồng thời với Chúa Giêsu.


Vườn nho là Nước Thiên Chúa, là của tất cả mọi dân tộc, vườn nho chính là Hội Thánh. (Getty Images)

Nhưng câu chuyện trở thành chói tai khi tá điền là những người làm thuê đã không trả phần hoa lợi cho ông chủ, mà thay vào đó họ muốn chiếm đoạt tất cả những gì ông chủ có, và gian ác hơn, họ đánh đập những người ông chủ sai tới, người thì bị họ đánh tơi bời, kẻ thì bị họ ném đá, những người khác thì bị họ giết chết. Cuối cùng chính con trai ông chủ là người được sai tới thì cũng bị họ giết đi.

Ý nghĩa của dụ ngôn vườn nho thật rõ ràng. Vườn nho của Chúa là dân tộc Israel, dân tộc đã được Thiên Chúa chọn gọi một cách đặt biệt, để qua dân tộc này, muôn dân muôn nước, được đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng trong suốt dòng lịch sử của ơn cứu độ, ông chủ vườn nho chính là Thiên Chúa đã không hài lòng vì những người tôi tớ gian ác và bội tín, đã được trao cho trọng trách trông coi vườn nho, đã không làm cho vườn nho sinh hoa kết quả, mà còn tìm hết mọi cách để ngăn cản những sứ giả mà Ngài đã sai tới với họ.

Khi các tiên tri và các ngôn sứ được sai tới để cảnh tỉnh họ, thì họ đã không nghe, họ đã dùng hết mọi thủ đoạn, mọi cách thức để khử trừ những sứ giả của Thiên Chúa. Cuối cùng, Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài xuống thế gian này, để chỉ cho họ biết ai là Ông Chủ đích thật, và phải biết phụng sự Ngài như thế nào. Nhưng họ cũng coi thường và Chúa Giêsu Kitô là người con trai thừa tự đó cũng bị họ giết đi. Nhưng ông chủ không thất bại. Bởi vì từ đây vườn nho là Nước Thiên Chúa không còn là của riêng người Do Thái mà là của tất cả mọi dân tộc. Vườn nho mới này chính là Hội Thánh.

Dụ ngôn vườn nho của Chúa Giêsu không những là lời cảnh báo cho những người Do Thái đương thời mà đây cũng là lời cánh báo cho tất cả mọi người Kitô hữu. Chúng ta là tá điền trong vườn nho của Thiên Chúa. Công lao của chúng ta là những trái nho ngon ngọt để dâng lại cho Thiên Chúa hay chỉ là những trái nho chua, nho dại? Ông chủ đích thật của vườn nho chính là Thiên Chúa. Phúc cho những ai biết yêu mến và phụng sự Ngài.

Thiên Chúa là Đấng chúng ta phải tin kính và tôn thờ vì Ngài là Đấng tạo thành, và là Cha chúng ta. Phụng sự Ngài không phải ở trên trời lúc này, mà chính ở dưới đất, qua việc cộng tác với Thiên Chúa trong việc tạo dựng, chứ không phá hủy những gì đã được tạo dựng, và qua việc phục vụ những anh chị em cần được nâng đỡ. Dụ ngôn này cũng là lời cảnh tỉnh cho mọi người sinh ra ở nơi trần gian này… cho tất cả, từ kẻ nhỏ nhất cho tới những người quyền hành và lãnh tụ. Không ai có thể hủy hoại được vườn nho của Thiên Chúa. Nhưng đừng bao giờ trở thành những tá điền gian ác.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp