Sunday, 18/05/2014 - 09:48:23

Thêm nhiều người tìm việc khi quân đội giảm bớt lực lượng

Walmart, Starbucks, Verizon, và các công ty lớn khác, đã công khai cam kết thuê các nam nữ quân nhân rời khỏi quân ngũ khi chính phủ giảm bớt số lượng binh lính. Tòa Bạch Ốc cho biết các công ty hợp tác với chiến dịch Tham Gia Lực lượng, do Tòa Bạch Ốc mở ra được ba tuổi nay, đã thuê hơn nửa triệu cựu chiến binh và người phối ngẫu của họ.

Tuy nhiên, khi nói chuyện với với những quân nhân chuyển tiếp và những cựu chiến binh khác ở xung quanh miền nam California, thì người ta nghe được một câu chuyện khác biệt. Cho dù họ mới giải ngũ hoặc đã rời quân đội được một thời gian, thì một số người vẫn đang vất vả cố gắng tìm kiếm việc làm.

Trong năm 2013, tỷ lệ thất nghiệp cho các cựu chiến binh, những người đã làm nhiệm vụ hoạt động từ năm 2001, là 9 phần trăm trên toàn quốc so với 7,4 phần trăm cho thường dân, theo Nha Thống Kê Lao Động liên bang cho biết. Trong năm ngoái, 7.9 phần trăm cựu chiến binh California bị thất nghiệp, theo cơ quan này cho biết.

Nha Phát Triển Việc Làm của tiểu bang và các tổ chức phi lợi nhuận, chẳng hạn như Working Wardrobes có trụ sở ở Costa Mesa, đang giúp đỡ bằng cách cung cấp cho các cựu chiến binh những buổi hội thảo liên quan đến việc làm, chương trình huấn luyện, những người dẫn dắt, và các hội chợ việc làm.

Nhu cầu vẫn còn đó, và nó trở nên lớn hơn, giữa lúc quân đội cắt giảm lực lượng khi dần dần chấm dứt các cuộc xung đột ở Iraq và Afghanistan.

Các cựu chiến binh trẻ nhất gặp khó khăn nhiều nhất trong chuyện tìm việc làm, một điều mà những người đại diện của Working Wardrobes nói rằng họ nhìn thấy mỗi ngày. Trong năm 2013, tỷ lệ thất nghiệp cho các cựu chiến binh nam, độ tuổi từ 18 đến 24, là 24.3 phần trăm, so với 15.8 phần trăm cho những người không phải là cựu chiến binh trong cùng độ tuổi ấy, theo Nha Thống Kê Lao Động liên bang cho biết.

Những cựu chiến binh cần sự giúp đỡ nhiều nhất là những người nhập ngũ ngay sau khi tốt nghiệp trung học, để vào quân ngũ mà họ nghĩ là trong một thời gian dài. Việc chính phủ giảm bớt lực lượng đang làm thay đổi điều đó, khiến cho nhiều cựu chiến binh mới hoặc sắp sửa trở thành cựu chiến binh mới, với những năng khiếu có thể được cần tới, nhưng lại có ít hoặc không có kinh nghiệm làm việc dân sự.
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements