Friday, 11/08/2017 - 07:59:48

Nhà nước giành quyền kiểm soát hệ thống điện quốc gia


Nhà nước CSVN chiếm độc quyền kinh doanh 20 loại hàng hóa, dịch vụ
HÀ NỘI. Theo nghị định 94/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, 2017 nhà cầm quyền giành độc quyền trong các hoạt động thương mại về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà nhà nước cho là “cần phải độc quyền liên quan đến quốc phòng, an ninh, bảo đảm lợi ích quốc gia hoặc các thành phần kinh tế khác không có nhu cầu và khả năng tham gia.”

Như trước đây, các ngành như báo chí, điện lực, xuất nhập vàng, và ngay cả nhập cảng thuốc lá, xì gà đều nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước.

Hoạt động thương mại quốc doanh sẽ diễn ra trong 20 ngành sau đây:

1. Hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh;

2. Sản xuất, mua, bán, xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá cảnh vật liệu nổ công nghiệp;

3. Sản xuất vàng miếng;

4. Xuất, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng;

5. Phát hành xổ số kiến thiết;

6. Nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà (trừ trường hợp nhập khẩu để kinh doanh bán hàng miễn thuế);

7. Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục Dự trữ quốc gia;

8. In, đúc tiền;

9. Phát hành tem bưu chính Việt Nam;

10. Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ pháo hoa và các dịch vụ liên quan đến pháo hoa;

11. Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt
nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế. xã hội;

12. Dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải (vận hành hệ thống đèn biển, vận hành hệ thống luồng hàng hải công cộng);

13. Dịch vụ công ích thông tin duyên hải (quản lý, vận hành khai thác hệ thống đài thông tin duyên hải);

14. Bảo đảm hoạt động bay (dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn);

15. Hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư (quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt, không bao gồm bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt);

16. Quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện; kè biển trong trường hợp giao kế hoạch;

17. Cung ứng dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng (trừ khu rừng bảo vệ cảnh quan được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế thuê để bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái. môi trường);

18. Xuất bản (không bao gồm hoạt động in và phát hành) xuất bản phẩm;

19. Quản lý, duy trì, khai thác mạng bưu chính công cộng;

20. Cung ứng dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp