Tuesday, 31/12/2019 - 07:42:59

Năm mới tại Việt Nam


Một người đang chụp hình kỷ niệm tại công viên hoa mừng năm mới ở Hà Nội. (Nhac Nguyen/ AFP via Getty Images)

Từ khóa tìm kiếm:
Năm mới tại Việt Nam
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp