Saturday, 01/10/2016 - 09:12:48

Hơn 10,000 dân Hà Tĩnh biểu tình ôn hòa, đòi Formosa đóng cửa. Formosa thất thủ. Công an, quân đội bỏ chạy tán loại (cập nhập Video và hình ảnh mới)

Nhân dân đã vượt rào Formosa. Chiểm cổng thành. Công an quân đội tháo chạy. Cờ hoa, băng rôn của nhân dân Việt Nam đã phủ kín trên tường thành Formosa.

Người dân đã chiếm cửa Formosa công an quân đội đã tháo chạy. Hình ảnh công an, quân đội thay đồ tháo chạy khỏi Formosa.

Người dân đã chiếm cổng Formosa. Trèo lên cổng, và hô to "Yêu Cầu Formosa Cút Cút".

Video biểu tình


Video CA bắt đầu đàn áp

Video Bộ Đội tháo chạy
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp