Thursday, 16/01/2020 - 07:38:53

Westminster: Có 5 người điền đơn tranh ghế của ba dân cử bị bỏ phiếu bãi nhiệm


Tòa Thị Chánh Westminster (Phúc Quỳnh/ Viễn Đông)


Theo tin của báo Orange County Tribune, có ít nhất năm người đã bắt đầu thủ tục hành chánh để có thể tranh cử giành ghế của ba nghị viên thành phố Westminster đang là đối tượng trong cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm (Recall) ngày 7 tháng Tư tới đây.

Trong trường hợp ba vị dân cử này bị bãi nhiệm với kết quả bỏ phiếu ngày 7 tháng Tư, năm người kia có thể tranh giành ba ghế bỏ trống, gồm một ghế thị trưởng và hai ghế nghị viên.

Tính cho đến ngày thứ Ba vừa qua, 14 tháng Một, năm người sau đây đã nạp đơn để tranh cử giành ghế của Thị Trưởng Trí Tạ, Nghị Viên Kimberly Hồ, và Nghị Viên Chí Charlie Nguyễn.

Năm ứng cử viên gồm có:

Vũ Phát, nhắm ghế thị trưởng của ông Trí Tạ.

Mark Lawrence và Samantha Nguyễn Bảo Anh nhắm ghế nghị viên của bà Kimberly Hồ.

Jamison Power và Justin Weiler nhắm ghế nghị viên của ông Chí Charlie Nguyễn.

Theo thủ tục thì đến ngày 23 tháng Một, tức thứ Năm tuần sau, năm người trên và những ai khác muốn có tên trên lá phiếu ngày 7 tháng Tư phải nộp một thư đề cử với chữ ký hợp pháp của 20 cư dân Westminster. Nếu có 30 chữ ký thì tốt hơn, phòng thư ký cho biết.

Những người ủng hộ cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm cho rằng ba vị dân cử đã lạm quyền, cần được thay thế.

Còn đối với những người chống recall thì cho rằng cuộc trưng cầu dân ý này chỉ gây phiền toái cho chính quyền thành phố, và gây tốn kém cho ngân sách có thể lên tới trên $400,000 Mỹ kim.
SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Son Thai đã nói: Bao ghi title sai : thang 4 moi bo phieu ma ghi “bi bo phieu bai nhiem “ ?
B B đã nói: Kimberly Ho va Chi Nguyen khong phai cu dan cua Westminster nen can thay the .
Cử tri Westminster đã nói: Hoàng kiều chính là người nghe theo nhóm Tại Đỗ ,Phát Bùi v..v..để đánh phá Những vu khống của nhóm muốn truất phế chỉ là trò hề Những người Việt thầm lặng ủng hộ Tri Tạ ,Kimberly Hồ ,Nguyễn Manh Chi
Advertising