Saturday, 17/03/2018 - 11:38:02

Vẫn còn nhiều người đang tranh bốn ghế dân biểu liên bang tại Quận Cam

WESTMINSTER - Cuộc đua khá đông ứng cử viên tranh nhau bốn ghế trong Hạ Viện Hoa Kỳ tại Quận Cam đã thu hẹp lại vào ngày thứ Sáu vừa qua, vì một số ứng cử viên không nộp giấy tờ đúng hạn chót vào lúc 5 giờ chiều, để cho tên của họ xuất hiện trên lá phiếu bầu cử sơ bộ ngày 5 tháng Sáu.

Đảng Dân Chủ đang nhắm đến bốn ghế tại thành lũy của Đảng Cộng Hòa ở Quận Cam, là các địa hạt bầu cử Quốc Hội số 39, số 45, số 48 và số 49, trong một cuộc vận động tranh cử nhằm giành cho được 24 ghế trên toàn quốc.

Nếu thắng được 24 ghế trên thì Dân Chủ sẽ dành lại thế đa số tại Hạ Viện. Dân Chủ nhận thấy vài trong bốn ghế của Cộng Hòa ở Quận Cam đang dễ bị mất, vì cuộc bầu cử vừa qua là lần đầu tiên trong 80 năm, cử tri tại bốn địa hạt đã bỏ phiếu cho một đảng viên Dân Chủ, là bà Hilary Clinton, trong kỳ bầu cử tổng thống năm 2016.

Phe Dân Chủ tập trung vào hai địa hạt, nơi có hai vị đương nhiệm lâu năm, là Dân Biểu Ed Royce (Cộng Hòa-Fullerton) của địa hạt thứ 39, và Dân Biểu Darrell Issa (Cộng Hòa-Vista) của địa hạt thứ 49, không ra tranh cử thêm lần nữa. Vì các dân biểu đương nhiệm không ra tranh cử, hạn chót để nộp đơn tại hai địa hạt này là thứ Tư ngày 14 tháng Ba.

Trong những tuần gần đây, các lãnh đạo Dân Chủ Quận Cam tìm cách thu hẹp sân đua của các ứng cử viên, để tránh một kịch bản diễn ra trong tháng Sáu, khi các cử tri Dân Chủ có thể lâm vào tình trạng chia phiếu, giúp cho hai ứng cử viên Cộng Hòa nhận được đa số phiếu bầu, và tiến vào kỳ tổng tuyển cử tháng 11. Theo luật California, rong cuộc bầu cử sơ bộ, hai ứng cử viên hàng đầu nhận được nhiều phiếu nhất, bất kể họ thuộc đảng chính trị nào, sẽ đấu trận chung kết trong tháng 11.

Nhưng hiện nay sân đua bên Dân Chủ cũng như Cộng Hòa vẫn đông người, vì không có mấy ứng cử viên chịu bỏ cuộc. Chẳng hạn tại địa hạt thứ 39, cho đến nay 19 ứng cử viên đã nộp đơn, trong số đó có 10 đảng viên Dân Chủ và bảy đảng viên Cộng Hòa.

Hội Nghị Đảng Dân Chủ tiểu bang trong tháng qua đã dẫn đến kết quả là chỉ có hai ứng cử viên được đảng chính thức hỗ trợ cho cuộc đua địa hạt 45 và 48, trong khi các đại biểu không thể chọn một ai cho địa hạt thứ 39 (của Ed Royce) và địa hạt thứ 49 (của Darrell Issa).
Đảng Cộng Hòa Tiểu Bang sẽ chờ đến kỳ hội nghị đảng vào ngày 4 tháng Năm thì mới có thể chọn người cho bốn ghế trên.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp