Thursday, 13/08/2020 - 11:50:28

Tuyên bố chung của Cục Thống Kê Dân Số và Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh về việc tiến hành các cuộc phỏng vấn tiếp theo không đáp ứng Thống Kê Dân Số 2020

 

 

Ngày 7 Tháng Tám năm 2020 - Khi thực hiện các nhiệm vụ tương ứng của mình, Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ và Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch bệnh (CDC) cam kết bảo vệ sức khỏe và an toàn của những người chúng tôi phục vụ và làm việc. Điều này đặc biệt quan trọng trong cuộc khủng hoảng liên quan đến COVID-19 hiện nay.

Việc tham gia vào các cuộc phỏng vấn Thống Kê Dân Số 2020 có nguy cơ lây truyền COVID-19 rất thấp. Nhân viên thống kê được đào tạo để tuân thủ nghiêm ngặt và phổ biến các khuyến nghị này của CDC nhằm giảm thiểu nguy cơ lây truyền:

•        Đeo khẩu trang.

•        Duy trì khoảng cách xã hội từ 6 ft trở lên.

•        Thực hành vệ sinh tay.

•        Không vào nhà, và thực hiện các cuộc phỏng vấn bên ngoài càng nhiều càng tốt, tùy theo thực tế.

CDC sẵn sàng hỗ trợ công việc của Văn Phòng Thống Kê Dân Số và các nhân viên của cơ quan này trong việc cung cấp tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật để bảo đảm rằng các dữ liệu và phát hiện có liên quan được thông báo kịp thời để giữ cho nhân viên trong lĩnh vực thống kê dân số và các thành viên trong gia đình được an toàn và khỏe mạnh.

Không có tin tức phát hành liên quan đến thông báo này. Đây chỉ là Bản Nhắc Nhở thôi.

###

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements