advertisements
Tuesday, 14/01/2020 - 07:43:50

Tướng Raymond tuyên thệ trở thành Tư Lệnh Lực Lượng Không Gian


Tướng John W. Raymond tại Tòa Bạch Ốc hồi tháng Tám 2019. (Getty Images)


Tướng John “Jay” Raymond vào thứ Ba đã chính thức tuyên thệ để trở thành Tư Lệnh Lực Lượng Không Gian, trong buổi lễ tại Tòa Bạch Ốc được chủ trì bởi Phó Tổng Thống Mike Pence.
Tướng Raymond đã chỉ huy Lực Lượng Không Gian kể từ khi binh chủng này được thành lập vào ngày 20 tháng 12, cũng là binh chủng thứ 7 của quân đội Hoa Kỳ.
“Tổng Thống Trump tin rằng Hoa Kỳ cần duy trì vị thế dẫn đầu trong lãnh vực không gian, như vị trí của chúng ta hiện nay đối với các hoạt động quân sự trên bộ, trên không, và trên biển,” Phó Tổng Thống Pence nói với Tướng Raymond. “Và trách nhiệm của ông sẽ là thực hiện nhiệm vụ này cùng với Lực Lượng Không Gian Hoa Kỳ.”
Hiện tại, Lực Lượng Không Gian chưa có binh sĩ, và phần lớn trong số 16,000 binh sĩ, viên chức, và nhân viên dân sự của lực lượng này sẽ lấy từ Đơn Vị Không Gian của Không Quân.
Tiến trình chuyển đổi dự tinh sẽ diễn ra trong vài tháng tới. Quốc Hội đã cung cấp $40 triệu Mỹ kim để thành lập Lực Lượng Không Gian, và lực lượng này sẽ hoạt động dưới trướng Không Quân, tương tự như Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ là một phần của Hải quân.
Tướng Raymond, người sẽ là thành viên của Bộ Tư Lệnh Liên Quân, được bổ nhiệm bởi Tổng Thống Trump theo hướng dẫn của Luật quyền hạn quốc phòng 2020, cho phép chỉ huy Lực lượng Không gian được phục vụ trong năm đầu tiên mà không cần sự phê chuẩn của Thượng Viện.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements