Friday, 05/07/2019 - 08:21:58

Trump vẫn cân nhắc về câu hỏi quốc tịch trong bản thống kê dân số

Các luật sư của Bộ Tư Pháp cho biết chính phủ vẫn hy vọng sẽ có thể đưa câu hỏi quốc tịch vào bản thống kê dân số 2020, nhưng vẫn chưa quyết định về cách thực hiện các bước đi kế tiếp. “Trong trường hợp Bộ Thương Mại tìm ra một lý do mới để đưa câu hỏi quốc tịch vào Bản thống kê dân số 2020 phù hợp với quyết định của Tối Cao Pháp Viện, chính phủ sẽ thông báo ngay lập tức cho tòa án này để tòa án quyết định có cần thực hiện thêm việc gì khác hay không,” Bộ Tư Pháp nói trong thư gởi tòa án.

Chính phủ đã nộp các văn bản pháp lý này lên tòa liên bang ở Maryland ngày thứ Sáu, vài giờ sau khi Tổng Thống Donald Trump nói với phóng viên rằng ông đang cân nhắc “4 hoặc 5” phương pháp khác nhau để đưa câu hỏi quốc tịch vào bản thống kê 2020, bao gồm cả việc ban hành lệnh hành pháp.

Vào tháng 6, Tối Cao Pháp Viện đã tạm thời ngăn cản câu hỏi quốc tịch. Chánh Án John Roberts viết rằng các lý do ban đầu do chính phủ đưa ra là không đầy đủ, nhưng vẫn để mở khả năng rằng chính phủ có thể thử tranh luận một lần nữa tại tòa. Đến thứ Ba vừa qua, Bộ Thương Mại thông báo cơ quan này đã bắt đầu in các bản câu hỏi thống kê, mà không có câu hỏi về quốc tịch. Tuy nhiên đến thứ Tư, các luật sư của chính phủ lại cho biết họ đang xem xét một nỗ lực sau cùng, để cố đưa câu hỏi quốc tịch vào bản thống kê. Hiến Pháp Hoa Kỳ quy định quyền giám sát việc thống kê là thuộc về Quốc Hội, và giới hạn quyền lực của tổng thống đối với công việc này. Do đó, việc đưa câu hỏi quốc tịch vào bản thống kê thông qua lệnh hành pháp của tổng thống sẽ là điều khó khăn.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements