Thursday, 12/10/2017 - 08:57:26

Trump ký sắc lệnh hủy bỏ một số quy định của Obamacare


Tổng Thống Trump và sắc lệnh vừa ký hôm thứ Năm. (Hình: Getty Images)


Tổng Thống Donald Trump vào hôm thứ Năm đã ký một sắc lệnh mới, có mục tiêu giảm bớt tác dụng của luật Affordable Care Act (ACA), còn gọi là Obamacare, mở đường cho các cá nhân và cơ sở thương mại nhỏ có thể mua các dạng bảo hiểm sức khỏe khác, với giá rẻ hơn, ít phúc lợi hơn, và thiếu sự bảo vệ của chính phủ.

Tòa Bạch Ốc và đồng minh gọi sắc lệnh mới của tổng thống là một biện pháp để thực hiện lời hứa mà đảng Cộng Hòa đã không thể đạt được – đó là giảm tác dụng của Obamacare, bằng cách tăng thêm nhiều lựa chọn bảo hiểm, và hủy bỏ thị trường bảo hiểm. Trong khi đó, giới chỉ trích cho rằng, sắc lệnh mới sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng xấu, như làm tăng chi phí bảo hiểm cho những người đã có vấn đề sức khỏe, và sẽ khiến có thêm các hãng bảo hiểm rời khỏi thị trường chung Obamacare.

Sắc lệnh mới cho phép các cơ sở nhỏ trong cùng một ngành được hợp tác với nhau thông qua một hiệp hội, để đàm phán về các dịch vụ bảo hiểm y tế. Ngoài ra, sắc lệnh mới cũng cho phép tăng thời hạn cho các chương trình bảo hiểm ngắn hạn, vốn có ít dịch vụ hơn, thường được bán cho những người chưa có việc làm, hoặc những thanh niên không còn đủ tiêu chuẩn để mua chung chương trình bảo hiểm với cha mẹ. Chính phủ Obama trước đây quy định bảo hiểm ngắn hạn không được dài hơn 3 tháng, nhưng chính phủ Trump muốn mở rộng thời hạn này lên 1 năm.

Hầu hết các thay đổi trong sắc lệnh đều sẽ không xảy ra, cho tới khi các cơ quan liên bang viết ra các quy định chi tiết về việc thực hiện sắc lệnh này. Quá trình này, bao gồm cả khoản thời gian để nhận bình luận từ công chúng, sẽ mất nhiều tháng. Điều này có nghĩa là sắc lệnh có thể sẽ không ảnh hưởng thị trường bảo hiểm vào năm tới, nhưng sẽ gây ra nhiều thay đổi lớn trong năm 2019.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp