Monday, 04/03/2019 - 07:47:10

TP Garden Grove tuyển thành viên cho Ủy Ban Giám Sát Dự Luật O

Thành phố Garden Grove hiện đang nhận đơn ghi danh cho các ứng cử viên đủ điều kiện tham gia vào Ủy Ban Giám Sát Dự Luật O (Measure O Citizens Oversight Committee).

Ủy Ban Giám Sát do những người dân trong cộng đồng sẽ cố vấn cho Hội Đồng Thành Phố về các vấn đề liên quan đến Dự Luật O, dự luật tăng thuế doanh thu 1% được thông qua vào tháng 11, 2018 với 65% phiếu cử tri tại Garden Grove.

Thời hạn nhận đơn bắt đầu từ bây giờ đến 5:30 giờ chiều thứ Năm, ngày 14 tháng 3, 2019, lúc 5:30 chiều. Để ghi danh trực tuyến, hãy truy cập ggcity.org/form/commissions-application hoặc lấy đơn trực tiếp, liên lạc về Văn Phòng Thư Ký Thành Phố nằm ở lầu 2, Tòa Thị Chính Garden Grove, tại 11222 Acacia Parkway, hoặc gọi về số (714) 741-5040.
Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau đây để được xem xét cho vị trí:
- Là cư dân Garden Grove hoặc chủ doanh nghiệp / đại diện.
- Là cử tri có đăng ký đi bầu cử
- Có thể phục vụ trong nhiệm kỳ 2 năm.
- Sẵn sàng tham dự các cuộc họp theo lịch trình thường xuyên.
- Trong 7 thành viên sẽ có ít nhất một thành viên là chủ cơ sở kinh doanh/ doanh nhân để đại diện cho các doanh nghiệp trong cộng đồng; một người lớn tuổi (từ 62 tuổi trở lên); ít nhất hai thành viên có kiến thức về tài chính hoặc kế toán; và ba thành viên sống trong cộng đồng nói chung.
Ngoài việc có khả năng tư vấn về việc nhận và chi tiêu thuế doanh thu và tài chánh hằng năm, Ủy Ban Giám Sát Dự Luật O cũng sẽ xem xét ngân quỹ hàng năm, ngân sách giữa năm và thông tin tài chính kiểm toán cuối năm và truyền đạt kết quả tới công chúng và Hội đồng thành phố Garden Grove. Buổi họp để chọn ra thành viên thích hợp sẽ diễn ra tại cuộc họp thường xuyên của Hội đồng thành phố Garden Grove vào Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019.
Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc số điện thoại (714) 741-5040 hoặc email về cityclerk@ggcity.org.

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements