Friday, 28/06/2019 - 08:21:24

Tối Cao Pháp Viện nhận xem xét vụ kiện về DACA

Số phận của khoảng 1 triệu người, được đưa vào Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn là trẻ em, còn gọi là các Dreamers, nay sẽ tùy thuộc vào quyết định của Tối Cao Pháp Viện, theo thông báo của tòa án ngày thứ Sáu. Các tòa liên bang trước đây đã chấp nhận đơn kháng án đối với quyết định của chính phủ Trump về việc kết thúc chương trình DACA, là chương trình bảo vệ các Dreamers tránh khỏi việc bị trục xuất. Chương trình, vốn được ban hành dưới thời Obama, sẽ có 1 giờ tranh luận trong phiên làm việc kế tiếp của Tối Cao Pháp Viện. Tòa án cao nhất Hoa Kỳ cũng cho biết sẽ gộp cả 3 đơn kháng cáo vào trong 1 phiên điều trần.

Chương trình DACA cung cấp tư cách pháp lý tạm thời và bảo vệ để không bị trục xuất, cho gần 800,000 người trẻ tuổi, là những người được đưa vào Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn là trẻ em. Tổng Thống Trump muốn hủy sự bảo vệ đối với các di dân lậu này vào năm 2017, vào 7 tháng sau khi ông nhậm chức. Chính phủ Trump nói trước tòa rằng, nhà chức trách có thể hủy chương trình DACA bất cứ lúc nào, vì chương trình dưới thời Obama này trên thực tế là bất hợp pháp. Chính phủ cũng cho rằng tòa án không có quyền phán xét đối với quyết định của chính phủ về chương trình này. Bốn tòa kháng án liên bang đã bác bỏ lập luận của chính phủ Trump, và Tối Cao Pháp Viện vào đầu tháng này từ chối đẩy nhanh quá trình xem xét đối với vụ kiện. Hiện tại, Tối Cao Pháp Viện đã đồng ý cho điều trần về vụ kiện trong nhiệm kỳ làm việc kế tiếp, và dự kiến sẽ có quyết định trong vòng 1 năm nữa, vào lúc cuộc bầu cử tổng thống 2020 bước vào giai đoạn cao trào.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp