Thursday, 25/06/2020 - 07:10:29

Tối Cao Pháp Viện mở đường cho việc trục xuất người xin tị nạn

Tòa cao cấp nhất Hoa Kỳ đã bác bỏ tuyên bố cho rằng việc trục xuất nhanh các di dân lậu bị bắt tại biên giới là vi phạm hiến pháp. Theo luật pháp hiện hành, chính phủ có thể trục xuất nhanh các di dân lậu, nếu những người này bị bắt trong vòng hai tuần sau khi vào Hoa Kỳ và bị phát giác trong phạm vi dưới 100 dặm tính từ biên giới.
Tuy nhiên, theo Hiệp Ước Chống Tra Tấn, Hoa Kỳ không thể trả các di dân về đất nước nơi họ có thể bị tra tấn. Những di dân lậu nào tuyên bố họ từng bị tra tấn có quyền được phỏng vấn với viên chức xét duyệt tị nạn, và nếu bị từ chối không cho tị nạn, hồ sơ của di dân này sẽ được xem xét lại bởi quan tòa di trú.

Vào năm ngoái, Tòa Kháng Án Địa Hạt 9 tại San Francisco phán quyết rằng, các di dân lậu bị trục xuất nhanh có thể xin tòa liên bang xem xét lại hồ sơ của họ, theo quyền hiến pháp chống việc giam giữ trái phép.

Vụ kiện liên quan đến ông Vijayakumar Thuraissigiam, người Tích Lan. Ông Thuraissigiam nói ông rời bỏ quốc gia vì từng bị bắt cóc và bị đánh đập. Vào năm 2017, ông Thuraissigiam bị bắt gần San Ysidro, California, gần biên giới Mễ Tây Cơ và Hoa Kỳ.

Viên chức xét duyệt tị nạn cho rằng ông Thuraissigiam không có bằng chứng đáng tin cậy về nguy cơ bị đàn áp, và quan tòa di trú đồng ý với quyết định này. Phán quyết hôm thứ Năm của Tối Cao Pháp Viện, với tỷ lệ bỏ phiếu 7-2, có nghĩa là chính phủ sẽ có quyền trục xuất một số người xin tị nạn, mà không cần phải cho phép những người này đưa trường hợp của họ ra tòa liên bang.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements