Monday, 03/06/2019 - 07:28:06

Tối Cao Pháp Viện không đẩy nhanh quá trình xem xét DACA


Tối Cao Pháp Viện ngày thứ Hai đã từ chối yêu cầu của chính phủ Trump về việc đẩy nhanh quá trình xem xét cho tương lai của chương trình DACA, một chương trình liên bang cho phép khoảng 700,000 di dân lậu trẻ tuổi, còn gọi là các Dreamers, tránh được việc bị trục xuất. Chương trình DACA được ban hành trong thời Tổng Thống Obama, cho phép trẻ em di dân lậu được ở lại Hoa Kỳ, nếu các em này vào Hoa Kỳ khi dưới 16 tuổi và trước năm 2007. Chính phủ Trump cho rằng chương trình này là bất hợp pháp và đã cố gắng suốt 2 năm qua để đình chỉ DACA, nhưng bị cản trở bởi các tòa cấp dưới.

Chính phủ Trump đã kháng án từ tháng 11 năm ngoái, nhưng đến nay, Tối Cao Pháp Viện vẫn chưa có hành động gì về vấn đề này. Vào cuối tháng 5, Bộ Tư Pháp đã đề nghị các thẩm phán đẩy nhanh việc xem xét chương trình DACA và đưa ra quyết định có nhận đơn kháng án hay không, trước khi tòa án nghỉ hè trong năm nay.

Ngày thứ Hai, Tối Cao Pháp Viện đã từ chối yêu cầu của chính phủ mà không đưa ra lý do, vì việc từ chối này vốn là hành động thường thấy của tòa án cao nhất Hoa Kỳ. Các tòa liên bang tại California, New York, Maryland, và Washington DC., đã yêu cầu chính phủ không được đình chỉ DACA, và phải tiếp tục gia hạn giấy phép của những người nhận DACA, vốn được nộp mỗi 2 năm một lần. Trong những tháng đầu của nhiệm kỳ của Tổng Thống Donald Trump, Bộ Nội An nói rằng cơ quan này sẽ không thay đổi DACA. Tuy nhiên, sau đó, Bộ Nội An đã ủng hộ đơn kiện của Texas và 7 tiểu bang khác, nói rằng chương trình DACA đã vi phạm pháp luật khi giúp di dân lậu có được giấy phép làm việc.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp