Sunday, 03/12/2017 - 09:05:46

Tòa Bạch Ốc cũng bị chuột, gián xâm nhập


Các chuyên gia cho biết Tòa Bạch Ốc là nhà cũ, được xây rất lâu, nên cần sự sửa chữa thường xuyên, kể cả thay bồn vệ sinh, sơn lại tường, vân vân. (Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN - Tuy không được bầu chính thức, một số động vật, côn trùng cũng đã đến “công tác” tại tòa nhà có quyền lực cao nhất tại Hoa Kỳ.

Trong năm 2017, các viên chức đã gửi đơn xin một cơ quan hãy thực hiện những cuộc sửa chữa, tân trang, thay bàn ghế tại Tòa Bạch Ốc. Trong những lá đơn này, theo ghi nhận của đài News4 trong vùng thủ đô, các viên chức có xin các chuyên viên hãy đến giải quyết tình trạng có chuột và gián bò trong tòa nhà của tổng thống.

Đảm nhiệm công tác sửa chữa, tu bổ các tòa nhà liên bang là cơ quan Quản Trị Các Dịch Vụ Tổng Quát Hoa Kỳ (GSA - U.S. General Services Administration). Cơ quan này giúp quản trị các nhu cầu bảo trì ở Cánh Tây và Cánh Đông của Tòa Bạch Ốc.

Các nhân viên bảo trì đã được yêu cầu đến “thanh toán” những con chuột xâm nhập vào khu vực Phòng Ăn Hải Quân ở Tòa Bạch Ốc và Phòng Hội Nghị Tòa Bạch Ốc. Cũng có ít nhất bốn vụ gián phá hoại được báo cáo ở đây, và một báo cáo về loài kiến trong văn phòng chủ sự Tòa Bạch Ốc.

Đơn xin sửa chữa hoặc mua bàn ghế có tầm cỡ khác nhau, một số là dự án lớn, một số chỉ là những công việc nhỏ, lặt vặt, theo nhận xét của đài News4. Các đơn đặt việc cũng cho thấy Tòa Bạch Ốc từng đề nghị thay bồn cầu trong Phòng Bầu Dục vào cuối tháng Giêng, và đơn có yêu cầu là công việc này chỉ được thực hiện “sau giờ làm việc.”

Những tài liệu cho thấy một loạt đơn đặt việc khẩn cấp được đưa ra ngay sau Ngày Nhậm Chức, và cho thấy một số đề nghị đã được nêu ra một cách cụ thể bởi các viên chức cao cấp tại Tòa Bạch Ốc. Những hồ sơ này cung cấp một cái nhìn hiếm hoi vào công việc chi li cần thiết để bảo trì một cơ sở lớn của chính phủ.
Hàng trăm đơn đặt việc cho thấy phạm vi rộng lớn mà Cơ Quan Dịch Vụ Tòa Nhà Công Cộng (Public Buildings Service) của GSA nhận được, từ việc sửa chữa hệ thống sưởi ấm, di chuyển đồ đạc, cho tới việc kiểm soát chuột bọ.

Cơ Quan Dịch Vụ Tòa Nhà Công Cộng của GSA quản trị việc bảo trì xây dựng và tu bổ cho khoảng 9,000 công sở liên bang, trong số đó có ít nhất 31 cơ sở tại Hoa Thịnh Đốn.

Ông Brian Miller, cựu tổng thanh tra của GSA, nói với News4, “Đó là một công việc rất lớn. GSA được giao nhiệm vụ quản trị công việc đó. GSA thuê các nhà thầu chính và nhà thầu phụ cho công việc bảo trì. Sau đó, cơ quan phải trông coi các nhà thầu.”

Theo ông Miller và một cựu viên chức khác của GSA cho biết, những khoản đề nghị tu bổ Tòa Bạch Ốc đều tinh tế và khó đảm trách, vì khu nhà này là một địa điểm lịch sử. Ông Milller nói rằng ngay cả giấy ốp tường và nước sơn đều phải được bảo vệ và xử liệu hết sức cẩn thận.

Ông Miller nói, “Đó là những tòa nhà cũ. Bất cứ ai trong chúng ta có nhà cũ cũng đều biết rằng nhà cũ cần nhiều công việc.”

Các hồ sơ cơ quan cho thấy GSA chi tiêu số tiền lên tới $100,000 một năm, trong các khoản phí tổn bảo trì cho dành cho việc tu bổ Tòa Bạch Ốc.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising