Wednesday, 17/01/2018 - 08:09:52

Thân mật với Chúa

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Sau Mùa Giáng Sinh, chúng ta bước vào Mùa Thường Niên. Bài đọc I và bài đọc Phúc Âm của Chúa Nhật tuần này tường thuật lại hai câu chuyện gặp gỡ thần linh. Cuộc gặp gỡ thứ nhất là câu chuyện Chúa gọi Samuel giữa đêm thịnh lặng: Chỉ có tiếng Chúa gọi nhưng lúc đầu Samuel đã không nhận ra. Câu chuyện thứ hai là cuộc gặp gỡ giữa hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả với Chúa Giêsu. Sau khi nghe Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa thì hai môn đệ của ông đã rời bỏ ông để đi theo Chúa Giêsu.

Ngài là Đấng vô hình nhưng sẽ trở thành Đấng hữu Hình cho tất cả những ai tìm kiếm Ngài. (Getty Images)Quả thật, đây là những cuộc gặp gỡ thần linh. Sau khi được tiếp xúc thân mật với Chúa, trọn cuộc đời của Samuel đã hoàn toàn dâng hiến cho Chúa. Sau một buổi chiều sống thân mật với Chúa Giêsu, hai tông đồ Anrê và Gioan đã gắn bó với Ngài cho đến chết. Phúc Âm nói rõ một người tên là Anrê, còn người môn đệ kia không thấy nêu tên, nhưng các nhà chú giải hiểu người môn đệ kia chính là Gioan, tác giả của bài Phúc Âm, bởi vì thánh Gioan khi viết Phúc Âm có thói quen không nói rõ tên của mình trong các sự kiện.

Thiên Chúa đã yêu thương con người từ muôn đời. Ngài muốn sống thân mật với con người ngay từ những giây phút đầu tiên khi tạo dựng ông Adong và bà Evà. Nhưng hai ông bà nguyên tổ đã không nhận ra và đã đi ngược lại với tình thương đó. Thiên Chúa nhân lành đã rộng lượng tha thứ và hứa ban ơn cứu độ.

Trong Kinh Thánh hay suốt lịch sử của loài người, Chúa đã nói chuyện với con người: Chúa nói chuyện với ông Adong và bà Evà như thể người ta nói chuyện với nhau. Cũng cùng cách thức đó, Chúa đã nói chuyện với Cain, rồi với Noah. Chúng ta lại được nghe những câu chuyện Chúa đối thoại với Abraham. Trong Kinh Thánh, chúng ta còn thấy Chúa đến với con người qua các giấc mơ hoặc các thiên thần.

Trước và sau khi vượt qua Biển Đỏ trong cuộc hành trình bỏ đất Ai Cập để đi vào đất hứa, Chúa đã nhiều lần nói chuyện với ông Môisen như người với người. Trong thời Cựu Ước, các tiên tri, các ngôn sứ, hay những người của Thiên Chúa, là những người nhận sứ mạng mà Chúa giao phó, đã có những giây phút tâm giao với Đấng thần linh. Thiên Chúa muốn đến với con người và sống thân mật với con người.

Nhưng cuối cùng, sự thân mật nhất mà Thiên Chúa muốn thực hiện, đó là sai Ngôi Hai, Con của Ngài xuống thế làm người để ở cùng chúng ta. Samuel đã được nghe tiếng Chúa gọi giữa đêm trường và cậu bé, sau này trở thành vị tiên tri, đã mau mắn đáp lại: “Lạy Chúa xin hãy nói, con đang lắng nghe.”

Hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả được thầy mình chỉ cho biết ai là Đấng mà họ phải theo, đã đến với Chúa Giêsu, và cuộc gặp gỡ thần linh vào một buổi chiều, đã đánh dấu cuộc gặp gỡ muôn đời của họ với Thầy Chí Thánh. Chúa vẫn mời gọi chúng ta kết hợp mật thiết với Ngài. Nếu có một người quyền qúi cao sang muốn làm bạn với chúng ta chắc chắn không bao giờ chúng ta từ chối. Vậy tại sao chúng ta lại có thể từ chối ước muốn của Thiên Chúa muốn sống thân mật với chúng ta?

Nhận biết Thiên Chúa và yêu mến Ngài phải là ưu tiên hàng đầu trong tất cả những gì mà chúng ta đang đi tìm kiếm ở nơi trần gian này. Ngài là Đấng vô hình, nhưng Ngài sẽ trở thành Đấng hữu Hình cho tất cả những ai tìm kiếm Ngài.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp