Monday, 01/10/2018 - 08:57:17

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ

Niên Trưởng Nguyễn Văn Ức, tân Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, phát biểu trong buổi lễ đặt vòng hoa. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Như Viễn Đông đã loan tin, Đại Hội Khoáng Đại Tập Thể Chiến Sĩ VNCH đã được tổ chức vào hai ngày thứ Bảy 29 và Chủ Nhật 30 tháng 9, 2018 tại Westminster, Nam California. Trước khi bế mạc, vào buổi sáng Chủ Nhật, một số vị đại diện Tập Thể Chiến Sĩ đã đến đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, và đặt một bình hoa trước Đài Tưởng Niệm Các vị Tướng, Tá VNCH đã tuẫn tiết trong ngày 30 tháng 4, 1975.


Một số vị đại diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH đã đến đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, và Đài tưởng Niệm các vị Tướng, Tá VNCH đã tuẫn tiết trong ngày 30 tháng 4, 1975. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Sau đó, niên trưởng Nguyễn Văn Ức, tân Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện đã có lời phát biểu, kêu gọi Tập Thể Chiến Sĩ VNCH đoàn kết tạo sức mạnh hỗ trợ đồng bào trong nước vùng lên giải thể chế độ vô nhân đạo Việt Cộng. Ngoài chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện do niên trưởng Nguyễn Văn Ức được Đại Hội bầu với số phiếu tối đa, bác sĩ Nguyễn Đức Vượng được Đại Hội bầu làm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, và chiến hữu Hoàng Trọng Đức được bầu làm Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát, nhiệm kỳ 2018 – 2021.

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH là một tổ chức quy tụ hầu hết các quân, binh chủng QL/VNCH, Cảnh Sát Quốc Gia và lực lượng bán quân sự đang có mặt trên khắp thế giới.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising