advertisements
Wednesday, 02/10/2019 - 07:18:06

Sống thiện


Bài SƯ GIÁC NGUYÊN

Hãy sống thiện đi, trong trời đất này lúc nào cũng có hai cực hết: thiện và ác, sáng và tối. Chúng ta không hề mồ côi trong cái vũ trụ này nếu chúng ta sống thiện.
Còn sống ác thì khỏi nói rồi, chúng ta luôn luôn mồ côi dù kẻ ác giống chúng ta thì rất là nhiều. Khi quả ác trổ thì người ác không có khuynh hướng chia sẻ nỗi khổ đó với nhau đâu. Ác thiện đều là nghiệp sinh tử, nhưng người thiện khi nhận quả thiện thì có khuynh hướng chia cho người khác.

Tôi đang bị khổ, tôi đang bị ung thư, thử hỏi thiên hạ có ai mà muốn chia cái đau đó với tôi hay không. Thế là tôi phải đau một mình, đau trong niềm cô đơn quạnh hiu.
Tuy số người làm ác đông hơn số người làm thiện, và khi ta làm ác thì có rất nhiều đồng chí, nhưng khi ta hưởng quả thì ta cực kỳ cô đơn. Khi thấy mình nghèo, mình xấu, mình hôi hám, mình bị tai tiếng thì ai cũng bỏ chạy.

Còn khi làm thiện thì mình sẽ không cô đơn vì có quá nhiều người chia sẻ và họ tùy hỷ với mình. Khi quả lành trổ thì người lành đến với mình, người ác cũng khoái mình nữa.
Quí vị cứ giàu một chút, đẹp một chút, tiếng tăm chút đi, thì thấy tôi nói đúng hay sai về sự sống thiện.
(Nguồn New Dharma Readers)

 

Từ khóa tìm kiếm:
Sống thiện
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements