advertisements
Monday, 26/10/2020 - 07:23:13

Số súng bán tại California tăng 500%


Hàng về. Người dân xếp hàng chờ đến phiên mua súng tại tiệm Big 5 Sporting Goods ở Los Angeles hôm thứ Năm, ngày 30 tháng 7, 2020. Tiệm Big 5 này được cung cấp súng mới vào thứ Năm mỗi tuần, nên bà con đến chờ mua súng nhiều hơn ngày thường. (Chris Delmas/ AFP via Getty Images)


Có vẻ như rất nhiều người dân California đã đi mua súng trong giai đoạn đại dịch. Theo báo cáo mới của các nhà nghiên cứu thuộc Đại Học UC Davis, doanh số bán súng tại tiểu bang đã tăng đến 500% trong giai đoạn khủng hoảng.

Các nhà nghiên cứu đã muốn tìm hiểu xem Covid-19 ảnh hưởng như thế nào đến việc người dân mua súng, gồm lý do họ mua súng, và họ bảo quản súng như thế nào.

Kết quả nghiên cứu cho thấy khoảng 110,000 cư dân California đã mua súng vì lo ngại ảnh hưởng của đại dịch, với gần phân nửa trong số này, khoảng 47,000 người, là những người mua súng lần đầu tiên.

Rất nhiều người nói rằng họ mua súng vì lo ngại sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực. Còn 55,000 người sở hữu súng nói họ có ít nhất một khẩu súng đã nạp đạn, và không được cất ở nơi an toàn như đề nghị của các chuyên gia.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements