Thursday, 15/08/2019 - 08:16:59

Sở Cứu Hỏa Garden Grove được sát nhập Sở Cứu Hỏa Quận Cam


Toàn thể nhân viên của Sở Cứu Hỏa Garden Grove. (Hình cung cấp)


GARDEN GROVE – Theo thông báo của thành phố được gởi đi hôm thứ Năm, kể từ ngày thứ Sáu, 16 tháng Tám, 2019, đúng 8 giờ sáng, Cơ Quan Cứu Hỏa Quận Cam (Orange County Fire Authority- OCFA) sẽ bắt đầu cung cấp các dịch vụ y tế khẩn cấp và cứu hỏa trong Thành Phố Garden Grove.
Đường dây gọi khẩn cấp 911 sẽ vẫn giữ nguyên cho cư dân.
Theo hợp đồng sát nhập, OCFA sẽ cung cấp tất cả các nhân viên, dụng cụ, sự điều hành trong vấn đề cứu hỏa và dịch vụ khẩn cấp tại Garden Grove.
Lính cứu hỏa của Garden Grove sẽ trở thành lính cứu hỏa của Quận Cam sau khi tiến trình chuyển đổi có hiệu lực. Garden Grove sẽ thuộc Phân Khu 1 của OCFA, Tiểu Đoàn 11.
Để liên lạc với trụ sở tiểu đoàn, người dân có thể gọi 714-573-6000.
Thông báo của thành phố không cho biết tại sao có sự sát nhập này, có ảnh hưởng gì đến ngân sách của thành phố, vân vân.

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising