Thursday, 04/04/2019 - 06:26:38

Sở Cảnh Sát Garden Grove đang tuyển nhân viên


(Hình cung cấp)


Thành phố Garden Grove hiện đang nhận đơn trực tuyến cho các vị trí cảnh sát tuyên thệ (sworn) và không tuyên thệ (non-sworn.) Hạn chót nộp đơn là thứ Hai, 29 tháng Tư, 2019.
Cơ hội việc làm toàn thời gian (Full-time) và bán thời gian (Part-time) bao gồm cảnh sát viên (police recruit), sĩ quan cảnh sát dự bị (lateral police officer), Reserve Police Officer, sĩ quan cảnh sát (police cadet.)

Garden Grove là một thành phố đa văn hóa với một cộng đồng ngày một phát triển. Đối với các sĩ quan cảnh sát tuyên thệ, Sở Cảnh Sát Garden Grove cung cấp các chương trình đào tạo chuyên môn xuất sắc trong các lãnh vực điều tra tai nạn, huấn luyện chó, trấn áp băng đảng, điều tra, dịch vụ vị thành niên, tuần tra đường phố, vũ khí và chiến thuật đặc biệt, thực thi pháp luật, sau khi có đủ kinh nghiệm trong sở cảnh sát.

Công việc của cảnh sát police cadet là rèn luyện cho thanh niên nam nữ cơ hội tìm hiểu các khía cạnh của thực thi pháp luật và chuẩn bị cho họ một sự nghiệp như một sĩ quan cảnh sát tuyên thệ.

Việc tuyển dụng cảnh sát là một phần kế hoạch an toàn công cộng sau khi Dự Luật O của được thông qua. Thành phố có thêm ngân sách tuyển dụng thêm 16 nhân viên cảnh sát và nhân viên hỗ trợ cảnh sát.

Để ghi danh trực tuyến hoặc để biết thêm thông tin bao gồm chi tiết và yêu cầu công việc, hãy vào trang ggpd.org/join.

 

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements