advertisements
Tuesday, 29/03/2022 - 09:36:18

Santa Ana kêu gọi cư dân góp ý về ngân sách 2022-23 bảo vệ quyền lợi chính mình


 

Thành Phố Santa Ana bắt đầu quy trình lập ngân sách của thành phố cho năm tài chính 2022-2023, mong muốn các cộng đồng cư dân tham gia đóng góp ý kiến.

Góp ý của công chúng rất quan trọng đối với quy trình lập ngân sách toàn diện và minh bạch.  Cư dân tham gia góp ý là để bảo vệ quyền lợi của chính mình. Thí dụ, đối với cộng đồng gốc Việt, những chi tiêu ngân sách sau đây có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các gia đình:

 • Chi tiêu để xây dựng thêm nhà ở cho người có lợi tức thấp
 • Tiếp tục hỗ trợ cho những người có lợi tức thấp sau mùa đại dịch covid-19
 • Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ sau mùa đại dịch covid-19
 • Chi tiêu để sửa chữa, nâng cấp đường xá, công viên
 • Hỗ trợ thẻ quà tặng $300 trong mùa lễ cuối năm cho các khu vực cư dân có tlợi tức thấp

Cơ Quan Dịch Vụ Quản Lý Tài Chính của thành phố sẽ tổ chức nhiều buổi họp cộng đồng về ngân sách, để công chúng có thể tìm hiểu về quy trình lập ngân sách và đóng góp ý kiến. Thông dịch viên tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt sẽ được cung cấp ở các buổi họp này:

 • Thứ Hai, Ngày 11 Tháng Tư: 6-7 giờ tối, Thư Viện Newhope, 122 N. Newhope St.

 • Thứ Hai, Ngày 18 Tháng Tư: 6-7 giờ tối, Nhà Thờ Hội Thánh Ngũ Tuần của Đức Chúa Trời (Pentecostal Church of God), 1025 W. Memory Lane

 • Thứ Tư, Ngày 20 Tháng Tư: 6-7 giờ tối, Trung Tâm Cộng Đồng Delhi, 505 E. Central Ave.

 • Thứ Ba, Ngày 26 Tháng Tư: 6-7 giờ tối, buổi họp trực tuyến
  https://us06web.zoom.us/j/82133024066, Webinar ID: 821 3302 4066

 • Thứ Tư, Ngày 27 Tháng Tư: 6-7 giờ tối, Phòng Thương Mại Santa Ana, 1631 W. Sunflower, Suite C-35

 • Thứ Hai, Ngày 2 Tháng Năm: 6-7:30 giờ tối, Trung Tâm Cộng Đồng El Salvador, 1825 W. Civic Center Drive

Cư dân có yêu cầu bổ sung thông tin về ngân sách, hoặc muốn tìm hiểu thêm về ngân sách của Thành Phố, hãy truy cập https://www.santa-ana.org/finance/budget , hoặc liên lạc Văn Phòng Ngân Sách theo số (714) 647-5420.

Góp ý của công chúng liên quan đến ngân sách có thể gửi email đến eComment@santa-ana.org

Thành phố Santa kêu gọi các cộng đồng-trong đó có cộng đồng gốc Việt- tham gia góp ý về chi tiêu ngân sách trong những buổi họp nêu trên. (DV)
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements