Tuesday, 31/01/2017 - 09:50:34

Ông Việt trúng số cạo trị giá $7.5 triệu


FORT WORTH – Nào ai ngờ vé số cạo cũng có thể giúp người chơi trở thành triệu phú.
Một người Việt Nam họ Huỳnh đã trúng được một lô lớn của chương trình xổ số tại Texas. Người này đã mua một vé cạo với giá $50, và rồi trúng lô Ultimate Cash trị giá $7.5 triệu Mỹ kim.

Cơ quan xổ số Texas Lottery Commission cho biết người may mắn và chơi mạnh tay này là ông Tony Huỳnh.
Tony Huỳnh đã mua vé số tại tiệm Jimmy's Food Store nằm ở khu phố số 1300 đường Sycamore School Road ở Fort Worth. Nhờ bán vé trúng, tiệm này sẽ nhận $10,000 tiền huê hồng.

Cơ quan xổ số nói rằng lô của ông Tony Huỳnh là lô lớn thứ nhì trong ba lô cao nhất của chương trình vé cạo Ultimate Cash. Chương trình này đã có tổng số tiền thưởng lên tới $142 triệu Mỹ kim.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp