advertisements
Thursday, 10/12/2020 - 06:20:39

Ông là ai?


Tranh cổ của họa sĩ Pieter Bruegel the Elder vẽ năm 1566 mô tả cảnh dân làng đến nghe Thánh John The Baptist (Thánh Gioan Tẩy Giả) giảng đạo. (Wikipedia)


Bài LM VINCENTÊ PHẠM NGỌC HÙNG

​Đang khi Thánh Gioan Tẩy Giả thi hành sứ vụ kêu gọi dân chúng sửa cho ngay đường Chúa đi và rửa tội cho những ai muốn ăn năn sám hối, thì đám đông dân chúng, trong đó có các vị tư tế và thầy Lê-vi hỏi ngài, “Ông là ai?” Họ không hỏi để biết tên ông là gì, nhưng họ muốn biết ông có liên hệ như thế nào với Đấng Mêsia.

​Thánh sử Gioan trước hết cho biết Gioan Tẩy Giả không phải là sự sáng. Ông được Thiên Chúa sai đến để làm chứng cho sự sáng và kêu gọi mọi người chuẩn bị đón nhận sự sáng. Như vậy, khi ông xuất hiện trong hoang địa, nhân loại còn đang trong tăm tối, và ngay cả tiếng kêu của ông cũng ở trong bóng tối, loan báo ánh sáng sắp bừng lên.

​Khi cần phải lên tiếng xác nhận thân phận của mình, Gioan Tẩy Giả đã nói lên sự thật. Ông không phải là Đấng Kitô, không phải là Êlia, và cũng không phải là bất cứ một vị tiên tri nào. Ông chỉ giản dị là một tiếng kêu trong hoang địa. Đám đông dân chúng nghĩ rằng ông là Đấng Mêsia, hay ít nhất là một trong những tiên tri có liên hệ với Đấng Mêsia. Đối với người Do Thái, Đấng Mêsia là người được Thiên Chúa xức dầu để phục vụ và che chở cho dân riêng của Ngài. Ông phủ nhận tất cả những gì đám đông nghĩ về ông.

​Đám đông dân chúng tiếp tục thắc mắc, nếu Gioan Tẩy Giả không phải là Đấng Mêsia, thì rất có thể ông là Êlia đã trở lại. Theo sách Các Vua, 2 V 2:11, Êlia được cất về trời trong một cỗ xe có lửa hồng rực cháy. Người Do Thái tin rằng Êlia sẽ trở lại để hoàn thành sứ vụ ông đã bỏ dở dang. Ông sẽ chỉnh đốn lại hàng ngũ tư tế, thiết lập lại các chi tộc Israel, và làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa. Sau này, người ta còn tin rằng Êlia là vị tiền hô của Đấng Mêsia. Ông sẽ xuất hiện trước khi Đấng Mêsia trở lại.

​Đang khi đám đông dân chúng rất trọng vọng Gioan Tẩy Giả,và nếu Gioan cứ liều nhận mình là Đấng Mêsia hay Êlia, sẽchẳng ai biết, và họ sẽ lũ lượt theo ông làm môn đệ, nhưng Gioan là một người khiêm tốn và công chính. Ông không bao giờ làm như thế. Ông muốn mọi người hướng về Chúa Giêsu là ánh sáng sẽ xua tan bóng tối, còn ông chỉ là người làm chứng cho ánh sáng. Ông thành thật trả lời, “Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giầy cho Người.”

​Nhờ biết được Thánh Gioan Tẩy Giả là ai, chúng ta biết được về Đấng Hài Nhi Cứu Thế là ánh sáng đang đến với thế gian. Ngài cao trọng hơn cả Gioan Tẩy Giả, đến độ Gioan phải chứngthực rằng, “Tôi không xứng đáng cởi dây giầy cho Người.” Trong tâm tình mừng vui lên của ngày Chúa Nhật Gaudete, chúng ta nghe Thánh Phaolô nói, “Anh chị em hãy vui mừng luôn. Hãy cầu nguyện không ngừng. Trong mọi việc, hãy cảm tạ Chúa.”

​Chỉ hai tuần nữa, chúng ta hân hoan mừng Lễ Chúa Giáng Sinh, và bắt đầu từ ngày hôm nay, như Thánh Phaolô mời gọi, chúng ta hãy vui mừng luôn. Chúng ta tin tưởng và trông cậy vững vàng vào Đấng Hài Nhi Cứu Thế là ánh sáng, sẽ sớm xua tan bóng tối của trận đại dịch ngày hôm nay đang bao trùm nhân loại. Ngài sẽ đem an bình từ trời cao ban phát cho lòng người thiện tâm.

Từ khóa tìm kiếm:
Ông là ai?
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements