Wednesday, 07/06/2017 - 07:31:27

Ơn bảy nguồn

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Chúa Nhật tuần này Giáo Hội mừng lễ Chúa Thánh Thần và kết thúc Mùa Phục Sinh. Chúng ta được Giáo Hội dạy rằng Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa, cùng bản thể và ngang hàng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Ngài được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
Từ xưa đến nay, kinh nguyện đầu tiên mà người Công Giáo Việt Nam thường đọc để khởi đầu cho tất cả các kinh nguyện, đó là kinh “Lậy Ơn Đức Chúa Thánh Thần.” Trong kinh đó chúng ta xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và đốt lửa kính mến Thiên Chúa trong lòng chúng ta và sửa lại những điều sai trái. Chúng ta cũng cầu xin Chúa, như xưa đã sai Thánh Thần của Ngài đến với các Thánh Tông Đồ, thì nay cũng gửi Thánh Thần đến, ban ơn an ủi và dạy đỗ chúng ta làm việc lành sáng danh Chúa.


(Pinterest)

Thánh Augustinô đã từng cầu nguyện: “Lậy Chúa Thánh Thần, xin sự thánh thiện của Người hoạt động trong con, giúp lòng con hướng về Thiên Chúa. Xin đánh động con, để con hành động cho Thiên Chúa. Xin khích lệ để con yêu mến Người. Xin thêm sức để con trung thành với Người. Xin gìn giữ để con không bao giờ xa Người.”

Trong ngày lễ Chúa Thánh Thần, sau bài đọc I và bài đọc II, trước khi nghe đọc bài Phúc Âm, toàn thể Giáo Hội đọc hoặc hát bài ca tiếp liên về Chúa Thánh Thần: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, và tự trời tỏa ánh quang minh của Ngài ra! Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến; Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến! Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của tâm hồn, là Đấng ủy lạo dịu dàng.
“Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi. Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài. Nếu không có Chúa phù trợ, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa cho lành nơi thương tích. Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường.

“Xin Chúa ban cho các tín hữu, là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.”

Ai cũng cần tới ơn Chúa Thánh Thần cho chính mình và cho người khác. Một người mẹ sau khi suy niệm về Chúa Thánh Thần đã cầu nguyện như thế này: “Lậy Đức Chúa Thánh Thần, xin hãy soi sáng cho con cái chúng con biết nhận ra tình thương yêu của Thiên Chúa, biết tin tưởng vào quyền năng của Chúa. Xin Chúa Thánh Thần hãy thánh hóa và nâng đỡ chúng cách riêng phần hồn, phần xác. Xin Chúa Thánh Thần hãy dùng quyền năng của ngọn lửa đức tin thắp sáng những mảnh hồn u tối, nguội lạnh nếu có của chúng.”
Một chàng trai cũng xin với Chúa Thánh Thần như thế này: “Con cầu xin Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, sự thật, công bình và ngay thẳng! Xin giúp con nhìn nhận lại bản thân để sửa đổi tâm hồn được trở lên tốt lành như Chúa mong muốn nơi mỗi chúng con! Xin cho con biết khiêm nhường, yêu thương và tha thứ với tha nhân như Chúa yêu thương con vậy!”

Qua những lời cầu nguyện trên, chúng ta có thể nói: Tất cả mọi Kitô hữu đều cần tới ơn bảy nguồn của Thánh Thần Thiên Chúa.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp