Monday, 11/03/2019 - 07:32:53

NS Umberg tổ chức hướng dẫn, giúp khai thuế miễn phí


(Getty Images)

QUẬN CAM - Nghị Sĩ Tiểu Bang Tom Umberg hợp tác cùng cơ quan vô vụ lợi United Way tại Quận Cam để cung cấp những thông tin cần thiết về việc khai thuế thu nhập năm 2018 cho cư dân, và đặc biệt là dịch vụ giúp khai thuế miễn phí cho các hộ gia đình có lợi tức cả năm thấp hơn $60,000.

Mỗi năm, các cá nhân và gia đình có trách nhiệm khai và nộp bản kê khai thuế thu nhập về cho Sở Thuế Liên Bang và Sở Thuế Tiểu Bang trong khoảng thời hạn từ giữa tháng Một đến giữa tháng Tư. Nếu quý vị là cư dân của California ít nhất trong nửa năm tính thuế, có số an sinh xã hội hợp lệ, và đã làm việc cho một chủ lao động hoặc tự làm chủ trong suốt năm 2018 và lợi tức của hộ gia đình quý vị thấp hơn $55,000, quý vị có thể đủ điều kiện để nhận lại các khoản tín dụng thuế hoàn tiền có thể giúp tăng số tiền hoàn thuế của quý vị ! Nói chung, quý vị phải khai thuế để được bồi hoàn tín dụng!

Từ giữa tháng 2 đến 15 tháng 4, cơ quan vô vụ lợi OC United Way hợp tác cùng Sở Thuế Liên Bang Sở Thuế Tiểu Bang cùng quý dân cử và các cơ sở địa phương như trừơng đại học cộng đồng, nhà thờ, tổ chức thường xuyên những buổi hỗ trợ khai thuế miễn phí cho các cư dân đủ điều kiên. Xin gọi số điện thoại 888-434-8248 của OC United Way để biết ngày giờ, địa điểm phù hợp và lấy hẹn.

Khi hoàn tất hồ sơ khai thuế hằng năm, nếu đủ điều kiện,thông qua chương trình tín thuế lợi tức của tiểu bang(CalEITC) và liên bang(EITC), quý vị có thể được giảm hay miễn tiền đóng thuế và còn nhận tiền bồi hoàn thuế lên đến $6,500 Mỹ kim tùy trường hơp.

Để giúp những cá nhân hay gia đình vì bận rộn chưa kịp khai thuế, có lợi tức dưới $60,000 và cần khai thuế trước ngày hạn chót là 15 tháng 4, 2019, Nghị Sĩ Tom Umberg hợp tác cùng Coastline Community College, OC United Way tổ chức buổi hỗ trợ khai thuế miễn phí cho cư dân đủ điều kiện vào ngày: Thứ Sáu, 5 tháng 4, từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều, tại Coastline Community College, 12901 Euclid St., 1st Floor, Garden Grove.
Có nhân viên nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Spanish.
Người khai thuế cần mang theo các giấy tờ sau đây (tùy theo từng trường hợp mỗi cá nhân):
- Giấy tờ tùy thân có dán hình
- Thẻ An Sinh Xã Hội còn hiệu lực của người đóng thuế, người hôn phối và người trực thuộc
- (Các) tờ kê khai tiền lương và lợi tức, Mẫu W-2, W-2G, 1099-R, từ mọi hãng sở
- Một bản khai thuế liên bang và tiểu bang của năm vừa qua (nếu có)
- Số chuyển và số trương mục ngân hàng để ký thác trực tiếp tiền hoàn thuế
- Đối với tờ khai thuế chung, cả hai vợ chồng phải có mặt để ký vào các mẫu đơn yêu cầu
- Tổng số tiền đã trả cho chăm sóc ban ngày, Mã số của người thực hiện công việc chăm sóc ban ngày (nếu có)
Quý cư dân có nhu cầu hỗ trợ khai thuế miễn phí xin liên lạc số điện thoại của OC United Way 888-434-8248 để biết mình có đủ điều kiện hay không và lấy hẹn.
Quý vị cũng có thể gọi cho văn phòng của NS Tom Umberg (714) 741-1034 để biết thêm chi tiết.

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising