Monday, 18/06/2018 - 10:58:32

NS Janet Nguyễn trình nghị quyết vinh danh Cựu Chiến Binh Quân Lực VNCH

GARDEN GROVE - Lần thứ nhì trong hai năm liên tiếp, Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn vừa đệ trình nghị quyết công nhận ngày 19 tháng Sáu là ngày Cựu Chiến Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Nghị Quyết SCR 86 đặc biệt tưởng nhớ những chiến binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu trong cuộc chiến Việt Nam và vinh danh những người còn sống, những nhà hoạt động, và những chiến sĩ đấu tranh cho Tự Do trong cuộc chiến này.

Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói trong văn thư gởi đến báo chí ngày thứ Hai, 18 tháng Sau,, “Nghị quyết toàn tiểu bang này vinh danh tất cả những quân nhân can đảm của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, những người đã hy sinh tất cả để bảo vệ Tự Do và Dân Chủ tại Việt Nam.

“Họ đã cùng hàng ngàn binh sĩ Hoa Kỳ can đảm chiến đấu, cùng chia sẻ niềm tin yêu chuộng Tự Do và Dân Chủ, họ là những người đã chiến đấu một cách anh dũng để bảo vệ những lý tưởng  này.”

Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, những người ở miền Nam và các lực lượng Hoa Kỳ đã cùng nhau chiến đấu chống lại các lực lượng Cộng Sản Bắc Việt. Trong cuộc chiến tranh, khoảng 250,000 binh sĩ miền Nam Việt Nam và 58,000 binh sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh mạng sống. Ngoài ra, còn có hơn 1 triệu binh sĩ miền Nam Việt Nam và 300,000 binh sĩ Hoa Kỳ đã bị thương trong cuộc chiến.

Sau ngày Sài Gòn sụp đổ, sự liên hệ giữa các chiến binh Việt NamCộng Hoavà Hoa Kỳ vẫn tiếp tục và hàng ngàn Cựu Chiến Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã đến Hoa Kỳ tỵ nạn chính trị. Chỉ riêng tại California, có khoảng 100,000 Cựu Chiến Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cư ngụ. Ngày nay, các cựu chiến binh Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn cùng nhau làm việc và vận động trong các tổ chức Cựu Chiến Binh .

Ngoài ra, Nghị Sĩ Janet Nguyễn cũng tìm cách duy trì các câu chuyện liên quan đến các quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, qua việc đệ trình Dự Luật SB 895, thành lập chương trình giảng dạy đầu tiên của tiểu bang nói về Kinh Nghiệm Người Tỵ Nạn Việt Nam. Nếu được chuẩn thuận, chương trình giảng dạy này sẽ đặc biệt bao gồm các lời truyền khẩu của các thành viên Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Bộ Nhân và Thuyền Nhân Việt Nam.

(Trích từ thông báo truyền thông từ văn phòng của Nghị Sĩ)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp