Wednesday, 21/04/2021 - 02:39:17

Nhu Cầu Cấp Bách và Kêu Gọi Hành Động tại Buổi Họp Town Hall Trên Mạng cho việc Giáo Dục Thời Thơ Ấu & việc Chăm Sóc Trẻ Em trong cơn Khủng HoảngLiên Minh Giáo Dục Thời Thơ Ấu của California (Early Childhood Education - ECE) đã tổ chức một buổi họp 'town hall' trên mạng vào Thứ Ba, 13 Tháng Tư cho những người ủng hộ và các bậc cha mẹ quan tâm để biết thêm về những vấn đề mà các chương trình chăm sóc trẻ em hiện đang phải đối phó, và nhu cầu cấp bách cần được hỗ trợ trong toàn tiểu bang. 


Hạ tầng cơ sở thiết yếu của việc chăm sóc trẻ em tiếp tục phải khó khăn trải qua những hoàn cảnh chưa từng có khi mà trận đại dịch COVID-19 kéo dài vào năm 2021.


Buổi họp 'town hall' đã tập hợp các nhà lãnh đạo và những người ủng hộ trong lãnh vực Giáo Dục Thời Thơ
Ấu - ECE, cũng như là các bậc cha mẹ quan tâm cho một buổi thảo luận tương tác quanh hiện trạng việc chăm sóc trẻ em ở California, và những gì mọi người có thể làm để giúp bảo đảm một hệ thống chăm sóc trẻ em mạnh mẽ cho hàng ngàn gia đình. 

Tính cho tới Tháng Giêng, 2021 thì 8,330 trong số 33,540 trung tâm hoạt động và chương trình chăm sóc trẻ em  có giấy phép ở California đã phải đóng cửa vì trận đại dịch COVID-19.

Con số đóng cửa này tương đương với khoảng 25% các chương trình chăm sóc trẻ em có giấy phép, còn càng tạo ảnh hưởng nghiêm trọng thêm nữa đến một ngành kỹ nghệ vốn đã lung lay từ trước trận đại dịch.

Nếu con số này không đủ làm sửng sốt thì việc mất đi hơn 150,000 công ăn việc làm trong ngành chăm sóc trẻ em báo hiệu một thực tế khắc nghiệt cho những gia đình nào cần phải được chăm sóc trẻ em để mới có thể đi làm.

Hậu quả là, nhiều gia đình, nhất là phụ nữ, đang phải chọn lựa giữa việc giữ công ăn việc làm của mình hay giảm bớt số giờ làm việc để có thể bảo đảm các con còn nhỏ của mình được chăm sóc.

Theo các dữ liệu của Sở Thông Tin Thị Trường Nhân Công của Bộ Phát Triển Việc Làm (EDD Labor Market Information Division - LMID), tỷ lệ thất nghiệp của nữ giới trong tiểu bang đã gia tăng hơn hai lần rưỡi, từ 4.1% vào Tháng Mười Hai 2019 tới 11.0% vào Tháng Mười Hai, 2020. So với tỷ lệ thất nghiệp của nam giới đã gia tăng từ 4.1% tới 9.5% trong cùng thời gian.


Vì tiểu bang bắt đầu cho mở lại các cơ sở làm ăn buôn bán và hàng triệu người trở lại làm việc, lực lượng chăm sóc trẻ em bị-giảm-thiểu-nhiều-thế-này có nghĩa là chỉ có khoảng 116,000 người chuyên môn có giấy phép chăm sóc trẻ em để cung cấp các dịch vụ cho trên 2.8 triệu trẻ em ở California – từ mới sinh tới 5 tuổi.

Hơn thế nữa, trong nhiều thập niên, hệ thống chăm sóc trẻ em của tiểu bang đã hoạt động trong tình trạng sinh tồn, chỉ vừa đủ sức kéo dài từng năm, và đối với nhiều cơ sở trong trận đại dịch, kéo dài từng tháng.

Chi phí hoạt động đã tăng vọt với sự gia tăng chi phí các loại vật dụng lau chùi/khử trùng cùng với các 'vật dụng bảo vệ cá nhân - PPE' cho nhân viên, quản lý và các em học sinh. Rất nhiều cơ sở còn hoạt động đang có nguy cơ sụp đổ tài chánh.

Mô hình này không vững chắc lâu bền. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em không thể sinh tồn với số lượng ghi danh thấp như vậy và vẫn phải cung cấp sự lưu ý đến từng cá nhân, phẩm chất cao theo như trông đợi với con số nhân viên hoặc số giờ nhân viên giảm đi.

Trong khi tiểu bang chiến đầu với những hậu quả của trận đại dịch, rõ ràng là các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em đang ở tuyến đầu của công cuộc phục hồi, mà nếu không có họ, các công nhân California không thể toàn lực trở lại ra sức cho bộ máy kinh tế của tiểu bang.

Do đó, hệ thống chăm sóc trẻ em bắt buộc phải được hỗ trợ ngay tức thời và dài lâu, qua các phân bổ đầy đủ trong ngân sách của tiểu bang và luật của tiêu bang để hỗ trợ và bảo vệ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em.

Quý vị có thể xem buổi họp Town Hall ở đây: FACEBOOK STREAM
___________________________

Liên Minh ECE Coalition là một tập hợp các tổ chức tranh đấu cho việc được hưởng sự chăm sóc và việc giáo dục phẩm chất cao ngay từ sớm cho tất cả mọi em nhỏ và gia đình lợi-tức-thấp của  California. 

###

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements