advertisements
Thursday, 31/10/2019 - 07:21:06

Nhn vin chĩ tuyn thệ vo lm việc tại phịng cơng tố Illinois

COOK COUNTY – Một phịng cơng tố tiểu bang tại Illinois vừa nhận một nhn vin mới – Hatty, ch chĩ mu đen thuộc giống labrador. Ch chĩ 2 tuổi vo hơm thứ Năm đ tuyn thệ để vo lm việc tại Phịng cơng tố tiểu bang tại Cook County, bằng cch đặt chn trước ln cuốn sch luật trong lễ tuyn thệ.
Chĩ Hatty sẽ cng với cc nhn vin tại phịng cơng tố hỗ trợ cho cc trẻ em l nạn nhn của cc vụ tấn cơng tình dục. “Hatty đ được huấn luyện để đem lại sự an tm v thư gin cho cc nạn nhn tại tịa n, hoặc khi cc em đang cho lời khai,” Chnh cơng tố Kim Foxx cho biết. Chĩ Hatty dự kiến sẽ tham gia từ 150 đến 200 vụ n mỗi năm. Đy l ch chĩ hỗ trợ đầu tin của Phịng cơng tố Cook County, được huấn luyện bởi một tổ chức đặt tại St. Louis, Missouri.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements